0

aplikacje

id #2471282 07.10.2021

inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw do spraw P.POŻ w Wydziale Kontroli KMP w Poznaniu

60-767 Poznań ul. SZYLINGA 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadza przeglądy stanu ochrony przeciwpożarowej w budynkach, obiektach i na terenach użytkowanych przez jednostki i komórki KMP w Poznaniu oraz opracowuje wnioskii zalecenia pokontrolne,
 • - opracowuje roczne analizy stanu ochrony przeciwpożarowej,
 • - sprawdzanie rzeczowej i terminowej realizacji zaleceń pokontrolnych oraz przedsięwzięć wynikających z planów poprawy warunków ochrony przeciwpożarowej,
 • - wdraża postanowienia, przepisy i wytyczne z dziedziny ochrony przeciwpożarowej w oparciu o przepisy państwowe i resortowe,
 • - analizuje warunki dotyczące zabezpieczenia przeciwpożarowego, określone w dokumentacji technicznej, opracowanej dla planowych przedsięwzięć inwestycyjnych,
 • - bierze udział w opracowaniu planów modernizacji obiektów budowlanych KMP w Poznaniu,
 • - bierze udział w odbiorach nowo zbudowanych, modernizowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych Policji,
 • bierze udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn zjawisk pożarowych, opracowuje wnioski wynikające z badania bezpieczeństwa pożarowego i okoliczności występowania zjawisk pożarowych.


Warunki pracy

Praca jednozmianowa przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, na II piętrze. Budynek nie posiada barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, praca przy komputerze powyżej połowy dobowego czasu pracy. Praca w terenie, nietypowe godziny pracy.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wynagrodzenie 2031,96 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat max. 20 %. Praca w wymiarze 0,6 etatu = 24 godz. tygodniowo.


W liście motywacyjnym wymagane jest umieszczenie numeru ogłoszenia dotyczącego naboru, dane kontaktowe, dane do korespondencji oraz adres mailowy. Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacje niekompletne lub nie podpisane odręcznie - nie przejdą do dalszego etapu rekrutacji. Oferta powinna zawierać tylko wymagane dokumenty w kserokopii, proszę nie załączać oryginałów ani suplementów do dyplomów. Dokumentami potwierdzającymi doświadczenie zawodowe są m. in. świadectwa pracy /umowa o pracę nie potwierdza okresu zatrudnienia!!/. Wszystkie oświadczenia muszą być odręcznie, czytelnie podpisane z aktualną datą. Kandydaci spełniający wymogi formalne, zostaną poinformowani o dalszych etapach naboru tylko wyłącznie drogą mailową. Ofert nie zakwalifikowanych nie odsyłamy.


Zachęcamy do składania ofert również osoby niepełnosprawne. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie z zakresu p.poż.

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze bezpieczeństwa przeciwpożarowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej i przepisów p.poż.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do dokumentów o klauzuli "ściśle tajne" lub oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej.
 • umiejętność interpretacji przepisów,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 25.10.2021
główny specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Łódź 25.10.2021
Specjalista/ka ds. realizacji zamówień 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 26.10.2021
Specjalista ds. Wsparcia Rozliczeń Skarbowych 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 25.10.2021
Associate Banking and Finance 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more