0

aplikacje

id #2471281 07.10.2021

starszy inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw utrzymania dróg w Wydziale Dróg i Sieci Drogowej Oddziału GDDKiA w Łodzi

91-857 Łódź ul. Irysowa 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • - współpracuje przy monitorowaniu i analizowaniu stanu technicznego dróg oraz określaniu potrzeb rzeczowych w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg, przygotowuje materiały do postępowań przetargowych od strony merytoryczno - technicznej, prowadzi analizę kosztów utrzymania oraz monitoring wydatków w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg na poziomie Oddziału,
 • uczestniczy w przygotowywaniu opracowań niezbędnych w bieżącej pracy Punktu Informacji Drogowej (PID) – np. Operaty zimowego utrzymania dróg, przygotowuje informatory Zimowego Utrzymania Dróg dla mediów oraz dla Sztabu Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego oraz uczestniczy w pracach PID,
 • odpowiada za terminowość przekazywanych informacji (o sytuacji na drogach, o ruchu drogowym oraz o możliwych objazdach) w celu informowania użytkowników dróg o utrudnieniach na drogach. Współpracuje z właściwymi służbami, w szczególności z Policją i Strażą Pożarną ,
 • współpracuje z Wydziałem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem w zakresie lokalizacji przystanków komunikacyjnych, budowy i przebudowy chodników w celu rozwiązywania problemów w zakresie interwencji użytkowników dróg
 • prowadzi sprawy związane z dzierżawą MOP tj. przygotowuje materiały do przetargu, bierze udział w przeprowadzeniu postępowania, a następnie kontroluje dzierżawców,
 • prowadzi działania związane z wdrażaniem nowych rozwiązań służących do utrzymania dróg, zarządzania i sterowania ruchem (m.in. Krajowego Systemu Poboru Opłat Elektronicznych, Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem, systemów osłony wizyjno – meteorologicznej dróg, systemów wstępnej preselekcji wagowej) oraz prowadzi sprawy związane z przystankami komunikacyjnymi,
 • prowadzi sprawy związane z utrzymaniem parkingów przeznaczonych dla postoju pojazdów wykonujących przewozy drogowe, miejsc kontroli ruchu i transportu drogowego, przeznaczonych w szczególności do ważenia pojazdów oraz współpracuje z Inspekcją Transportu Drogowego oraz z Urzędami,
 • współpracuje z innymi Wydziałami oraz Rejonami w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg oraz analizuje i udziela odpowiedzi na skargi, zażalenia i wnioski obywateli i instytucji.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,


- praca na tym stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów w teren,


- pobyt w terenie w zmiennych warunkach atmosferycznych, pod ruchem i w hałasie.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:


- praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych,


- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, a także nie są  przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,


- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne

}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Nysa 13.10.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Łódź 13.10.2021
Rekruter 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Knurów 14.10.2021
Specjalista/ka ds. kontrolingu operacyjnego 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Żagań 13.10.2021
SPECJALISTA DS. HANDLU I MARKETINGU 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
PRACOWNIK PRODUKCJI 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more