0

aplikacje

id #2471280 07.10.2021

starszy specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw Nawożenia i Ochrony Gleb w Wydziale Nawożenia i Ochrony Gleb w Departamencie Klimatu i Środowiska

00-930 Warszawa ul. Wspólna 30

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi działania na rzecz środowiska i klimatu wynikające z komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu oraz Strategii „od pola do stołu” w celu kształtowania rozwiązań w tym zakresie w ramach Planu Strategicznego WPR na lata 2023–2027 (PS WPR) oraz właściwego wdrażania PS WPR
 • uczestniczy w przygotowaniu i wdrażaniu Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027, monitoruje i analizuje wydawane przez organy międzynarodowe akty prawne, strategie, komunikaty, inicjatywy, a także orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • współpracuje z departamentami MRiRW przy tworzeniu projektów pomocowych, instrumentów wsparcia
 • współpracuje z departamentami MRiRW, innymi ministerstwami, placówkami naukowo-badawczymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi, opiniuje krajowe i unijne projekty aktów prawnych oraz bierze udział w pracach krajowych i międzynarodowych gremiów w celu wypracowania rozwiązań w ramach PS WPR, opiniowania dokumentów przegotowywanych w związku z opracowaniem i wdrażaniem PS WPR oraz przedstawienia stanowiska resortu rolnictwa
 • prowadzi prace mające na celu dostosowywanie prawa oraz krajowych strategii
 • rozpatruje pisma, skargi, wnioski, listy i petycje obywateli, przygotowuje projekty odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, przygotowuje i opiniuje materiały dotyczące PS WPR oraz przygotowuje informacje/dane dla potrzeb udostępniania na wniosek informacji publicznych dotyczących PS WPR


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa

 • gotowość do krajowych lub zagranicznych wyjazdów służbowych
  zagrożenia korupcją

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
   


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • użytkowanie sprzętu biurowego

 • praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym,

 • budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru

 • budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczamiInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert

 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy

 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca

 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Świdnica 18.10.2021
Specjalista ds. kadr i płac 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
ASYSTENT DYREKTORA 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 17.10.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 18.10.2021
Menedżer ds. projektów 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Łódź 17.10.2021
młodszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more