0

aplikacje

id #2471279 07.10.2021

główny specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista w Wydziale BRD i Zarządzania Ruchem w Departamencie Zarządzania Siecią Dróg

00-874 Warszawa ul. Wronia 53

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Współpracuje z Oddziałami GDDKiA w zakresie weryfikacji danych o zdarzeniach drogowych otrzymywanych z Policji,
 • Przygotowuje i analizuje plany zadań przekazane przez Oddziały w zakresie programów rządowych budowy. Bierze udział w opiniowaniu dokumentacji dla zadań z programów,
 • Sporządza statystyki i analizy dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • Współpracuje z Policją i KRBRD w zakresie wymiany danych dotyczących brd w szczególności w zakresie pozyskania danych o zdarzeniach drogowych,
 • Uczestniczy w konferencjach, grupach roboczych z zakresu brd,
 • Bierze udział w opracowaniu i opiniowaniu projektów aktów prawnych w zakresie brd,
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na wystąpienia przedstawicieli władz samorządowych oraz na wnioski obywateli z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.
reprezentowanie urzędu na zewnątrz, organizacja oraz prowadzenie spotkań.
wystąpienia publiczne.
podróże służbowe.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, faks,
oświetlenie naturalne i sztuczne,
budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, a także są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
budynek wyposażony jest w windy, klatka schodowa z szybami windowymi oddzielona drzwiami z samozamykaczem.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe Przygotowuje projekty odpowiedzi na wystąpienia przedstawicieli władz samorządowych oraz na wnioski obywateli z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Prawo jazdy kat. B
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym,
 • Wiedza z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • Znajomość norm i przepisów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • Komunikacja, Współpraca w zespole, Myślenie analityczne, Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu kontroli bezpieczeństwa ruchu drogowego, z zakresu baz danych, z zakresu AutoCad, z zakresu systemów GIS,
 • Umiejętność wykonywania analiz z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • Znajomość obsługi programu AutoCad i systemów GIS,


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Łódź 20.10.2021
Pracownik produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Bochnia 19.10.2021
Operator produkcji- zapewniony transport 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Praca w dziale handlowym przy obsłudze magazynu. 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 19.10.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 19.10.2021
Starszy Planista Produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more