0

aplikacje

id #2471278 07.10.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw zarządzania kompetencjami Biuro Spraw Osobowych

00-580 Warszawa Al. J. Ch. Szucha 23

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Koordynuje proces sporządzania opisów stanowisk pracy, przeprowadza i odpowiada za proces naboru oraz obsady stanowisk w Ministerstwie i w placówkach zagranicznych. Weryfikuje projekty opisów stanowisk przygotowane w poszczególnych komórkach organizacyjnych i placówkach. Prowadzi bazę opisów wszystkich stanowisk w Ministerstwie i w placówkach zagranicznych.
 • Inicjuje, wdraża, realizuje i koordynuje projekty z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz tworzy, modyfikuje i wdraża metody, narzędzia do diagnozy kompetencji na wolne stanowiska pracy. Weryfikuje posiadaną wiedzę i umiejętności oraz bada kompetencje w celu wyboru najlepszego kandydata. Realizuje proces praktyk, stażu i wolontariatu.
 • Koordynuje zadania z zakresu wewnątrzresortowej komunikacji w sprawach kadrowych (redaguje, weryfikuje i monitoruje treści zamieszczane na intranecie) oraz przygotowuje i aktualizuje informacje zawarte na stronie internetowej Ministerstwa.
 • Bierze udział w pracach oraz zapewnia obsługę zespołu wartościującego stanowiska pracy w MSZ.
 • Permanentnie kontaktuje się z klientami zewnętrznymi – kandydatami do pracy lub na praktyki/staż/wolontariat w Ministerstwie. Udziela odpowiedzi na odwołania.
 • Koordynuje obsadę rotacyjną stanowisk w resorcie spraw zagranicznych oraz prowadzi monitoring stanu realizacji. Monitoruje dane kadrowe w celu uzyskania aktualnej informacji o konieczność stworzenia nowych opisów bądź aktualizacji istniejących.
 • Sporządza sprawozdania, analizy, oceny i notatki w zakresie swojego stanowiska. Opiniuje projekty regulaminów organizacyjnych komórek organizacyjnych MSZ i placówek zagranicznych pod względem stosowania standardowych i spójnych, z nazwami zawartymi w opisach stanowisk pracy, nazw stanowisk.
 • Monitoruje i analizuje politykę zarządzania personelem w MSZ w celu przedstawienia propozycji nowych rozwiązań (m.in. w kontekście przepisów prawa i wytycznych KPRM) lub projektów zarządzeń Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej w sprawach z zakresu polityki personalnej. Przygotowuje projekty aktów prawnych z zakresu kompetencji stanowiska.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
1.       Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


2.       Zagrożenie korupcją.


3.       Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.


W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Proponowane wynagrodzenie:
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto od ok. 4880 PLN do ok. 5900 PLN oraz dodatek za wysługę lat zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. 2021 poz. 1233 –

}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 19.10.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 19.10.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Augustów 19.10.2021
REGIONALNY PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Kierownik Budowy 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Katowice 19.10.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more