0

aplikacje

id #2471276 07.10.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw działań informacyjnych i promocyjnych PO RYBY w Wydziale Informacji i Promocji PO RYBY 2014-2020 w Departamencie Pomocy Technicznej i Promocji

00-930 Warszawa ul. Wspólna 30

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zarządza/ prowadzi stronę internetową/ serwisy internetowe/ profile społecznościowe w zakresie współpracy przy prowadzeniu i aktualizowaniu zakładki rybołówstwo na stronie internetowej Ministerstwa w szczególności w zakresie PO RYBY 2014-2020 w tym poprzez: - pełnienie funkcji redaktora/ publikowanie materiałów na serwisach internetowych - bieżąca współpraca z redaktorami (m.in. zarządzanie uprawnieniami w zakresie publikowania treści) - zarządzanie/ prowadzenie redakcyjno-merytoryczne serwisów internetowych i profili społecznościowych (m.in. akceptowanie i publikowanie treści, tworzenie i modyfikowanie architektury informacji) - udział w planowaniu/ projektowaniu i wdrażaniu narzędzi internetowych i/ lub serwisów internetowych - administrowanie stroną internetową Ministerstwa i jej redagowanie
 • Prowadzi kampanie/ działania/ projekty informacyjno/ promocyjno/ edukacyjne w zakresie współpracy z Ministerstwem Rozwoju w zakresie prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych dotyczących funduszy europejskich w tym poprzez: - analizowanie i wybór grup docelowych - opracowywanie koncepcji kampanii poprzez definiowanie celów, określanie komunikatów oraz docelowych efektów działań - wybór kanałów i narzędzi komunikacji (w tym m.in.: radio, telewizja, prasa, Internet, konferencje, seminaria, wydawnictwa, konkursy, etc.) - analizowanie efektywności kampanii/ działań/ projektów informacyjnych/ promocyjnych/ edukacyjnych - nadzór nad wykonawcami - koordynowanie działań komunikacyjnych
 • Bierze udział w planowaniu zamówień publicznych oraz przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań w zakresie właściwości komórki organizacyjnej w zakresie uczestniczenia w pracach związanych z planowaniem, przygotowywaniem i przeprowadzeniem postępowań w ramach zamówień publicznych dotyczących PO RYBY 2014-2020, przygotowywanych w Wydziale, w tym poprzez: - przeprowadzanie rozeznania rynku - opracowywanie planu zamówień publicznych na potrzeby komórki organizacyjnej - szacowanie wartości zamówienia - sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia - opracowywanie projektu umowy - uczestniczenie w postępowaniach jako członek komisji przetargowych - opiniowanie dokumentacji - nadzorowanie prawidłowości wykonania i rozliczenia umowy
 • Prowadzi kampanie/ działania/ projekty informacyjno/ promocyjno/ edukacyjne w zakresie współpracy z ARiMR, samorządami wojewódzkimi, lokalnymi grupami działania oraz innymi organizacjami i instytucjami w zakresie prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO RYBY 2007-2013 oraz PO RYBY 2014-2020 w tym poprzez: - analizowanie i wybór grup docelowych - koordynowanie działań komunikacyjnych - monitorowanie przebiegu kampanii/ projektów informacyjnych/ promocyjnych/ edukacyjnych - analizowanie efektywności kampanii/ działań/ projektów informacyjnych/ promocyjnych/ edukacyjnych
 • Prowadzi kampanie/ działania/ projekty informacyjno/ promocyjno/ edukacyjne i współpracuje w zakresie sporządzania i weryfikacji sprawozdań z realizacji planów informacji i promocji PO RYBY 2014-2020 przez instytucje pośredniczące w tym poprzez: - monitorowanie przebiegu kampanii/ projektów informacyjnych/ promocyjnych/ edukacyjnych - analizowanie efektywności kampanii/ działań/ projektów informacyjnych/ promocyjnych/ edukacyjnych - koordynowanie działań komunikacyjnych - opracowywanie koncepcji kampanii poprzez definiowanie celów, określanie komunikatów oraz docelowych efektów działań - wybór kanałów i narzędzi komunikacji (w tym m.in.: radio, telewizja, prasa, internet, konferencje,
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Lubin 22.10.2021
inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 22.10.2021
główny specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 22.10.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kraków 22.10.2021
Kierownik Działu Technicznego 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more