0

aplikacje

id #2471274 07.10.2021

główny inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Urząd Morski w Szczecinie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny inspektor do spraw Inspekcji Statków w Inspektoracie Państwa Bandery i Państwa Portu (FSC/PSC )

70-207 Szczecin Plac Stefana Batorego 4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Nadzoruje i kieruje pracą wydziału i podległymi mu pracownikami w celu prawidłowego wykonywania zadań przydzielonych Inspektoratowi.
 • Wydaje odpowiednie dokumenty okrętowe w imieniu Dyrektora Urzędu zgodnie z posiadanym upoważnieniem w celu wypełnienia obowiązku nałożonego na organ inspekcyjny przez obowiązujące akty prawne.
 • Nadzoruje planowanie i przeprowadzanie inspekcji, zgodnie z wytycznymi Memorandum Paryskiego i dyrektywą Unii Europejskiej dla realizacji celów inspekcyjnych.
 • Nadzoruje przeprowadzanie audytów systemów zarządzania bezpieczeństwem (kodeks ISM) i stacji atestacji, załadowców kontenerów oraz weryfikacji kodeksu ISPS, na pokładach statków, w biurze armatora oraz siedzibie załadowcy, w celu potwierdzenia ich zgodności z wymogami kodeksów oraz innych przepisów i wydania lub potwierdzenia wynikających z nich dokumentów.
 • Sprawuje nadzór nad wprowadzanym do obrotu lub oddanym do użytku wyposażeniem morskim oraz rekreacyjnymi jednostkami pływającymi i skuterami wodnymi w celu realizacji zadań wynikających z przepisów o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.
 • Opiniuje akty prawa krajowego i międzynarodowego dotyczące kwestii bezpieczeństwa i życia na morzu w celu podniesienia jakości przepisów prawnych i podniesienia bezpieczeństwa żeglugi. Wdraża zalecenia IMO, dyrektyw Unii Europejskiej i Memorandum Paryskiego dotyczące bezpieczeństwa żeglugi w celu zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi.
 • Opracowuje i nadzoruje procedury systemu zarządzania jakością obowiązujące w Urzędzie w części dotyczącej inspekcji statków w celu wypełnienia nałożonego ustawą o bezpieczeństwie morskim obowiązku dot. funkcjonowania systemu zarządzania jakością.
 • Opracowuje zbiorcze analizy i sprawozdania dotyczące stanu bezpieczeństwa podległych statków wraz z wnioskami w celu przekazania ich wszystkim uprawnionym organom administracji morskiej i rządowej.
 • Przeprowadza ocenę stanu bezpieczeństwa inspekcjonowanych statków w celu stwierdzenia czy spełniają wymogi konwencji oraz innych odpowiadających im przepisów.
 • Współpracuje z innymi wydziałami Urzędu oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie spraw związanych z bezpieczeństwem ludzi, statków i ochroną środowiska morskiego w celu poprawy bezpieczeństwa i zapewnienia ochrony środowiska.


Warunki pracy


 • praca w terenie,

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,

 • zagrożenie naciskami grup przestępczych,

 • zagrożenie korupcją,

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach,

 • brak odpowiednio dostosowanych toalet dla potrzeb niepełnosprawnych,

 • praca przy komputerze powyżej czterech godzin dziennie.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Wymagane dokumenty tj. życiorys (c.v.), list motywacyjny i oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. 

 • Wynagrodzenie zasadnicze: 6300,00 zł brutto + dodatek za wysługę lat.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu morskim lub budownictwa okrętowego


doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Toruń 25.10.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 26.10.2021
Specjalista ds. Wsparcia Rozliczeń Skarbowych 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 25.10.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 25.10.2021
Koordynator Zespołu Płac - rekrutacja online 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more