0

aplikacje

id #2471273 07.10.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Główny Urząd Miar w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw certyfikacji w Wydziale Certyfikacji Wyrobów w Departamencie Certyfikacji

00-139 Warszawa ul. Elektoralna 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi sprawy związane z certyfikacją wyrobów
 • weryfikuje pod względem formalnym i merytorycznym dokumentację przekazywaną przez wnioskodawców
 • przygotowuje projekty pism oraz decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących certyfikacji wyrobów (przyrządów pomiarowych, kas rejestrujących lub tachografów)
 • przygotowuje projekty pism dotyczących wymagań i procedur stosowanych podczas procesu certyfikacji
 • uczestniczy w prowadzeniu spraw dotyczących oceny zgodności wyrobów i systemów jakości producenta


Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Zagrożenie korupcją. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)
lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.


W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w GUM, które są dostępne na stronie BIP GUM, w zakładce "Praca w GUM" pod adresem:


https://bip.gum.gov.pl/bip/klient-w-urzedzie/praca-w-gum/wzory-dokumentow/1291,Wzory-dokumentow.htmlWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub inżynieryjno-technicznych

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
doświadczenia zawodowego w pracy biurowej związanej z analizą i tworzeniem dokumentów lub w pracy laboratoryjnej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym - umożliwiającym rozumienie tekstów fachowych i prowadzenie korespondencji zawodowej
 • Umiejętność analizy dokumentów
 • Umiejętność zwięzłego formułowania wniosków
 • Wiedza z zakresu matematyki i fizyki
 • Umiejętności: współpracy, komunikacji, organizacji pracy, zorientowanie na osiąganie celów
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe dotyczące zagadnień związanych z zarządzeniem procesami lub w zakresie administracji publicznej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie biegłym
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Wiedza z zakresu budowy i działania przyrządów pomiarowych
 • Wiedza z dziedziny metrologii i certyfikacji urządzeń
 • Znajomość ustawy Prawo o miarach


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwa pracy,
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

PRACOWNIK PRODUKCJI 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Chełmno 14.10.2021
INSPEKTOR DS. TECHNICZNYCH 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wyszków 13.10.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Knurów 14.10.2021
Specjalista/ka ds. kontrolingu operacyjnego 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Nysa 13.10.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more