0

aplikacje

id #2471272 07.10.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw związanych z koordynacją eksploatacji sieci i instalacji sanitarnych, cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w Wydziale Inwestycji i Remontów KWP w Krakowie

31-571 Kraków Ul. Mogilska 109

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynuje i planuje prace w zakresie eksploatacji, konserwacji, napraw i montażu instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych w obiektach podległych KWP w Krakowie,
 • przygotowuje, planuje i prowadzi sprawy związane z dostawą mediów (energii cieplnej, gazu, wody, ścieków oraz zaopatrzeniem w paliwa opałowe obiektów Policji woj. małopolskiego), zbiera i analizuje dane, tworzy sprawozdania, wnioski i wytyczne a także opiniuje otrzymane oferty, opracowuje umowy i porozumienia, analizuje oraz prowadzi rozliczenia,
 • przygotowuje opis przedmiotu zamówienia, opracowuje wnioski, bierze udział w komisjach przetargowych oraz wykonuje inne niezbędne czynności związane z udzieleniem zamówień publicznych,
 • koordynuje i przygotowuje funkcjonowanie kotłowni i wymiennikowni wraz z urządzeniami i instalacjami grzewczymi w obiektach Policji woj. małopolskiego (w porozumieniu z inspektorami nadzoru inwestorskiego), a także opracowuje we współpracy z referatami gospodarczo finansowymi jed. normatywu opałowych i mocy zmówionej dla poszczególnych obiektów (zarówno dla potrzeb centralnego ogrzewania jak również ciepłej wody użytkowej),
 • prowadzi sprawy związane ze zlecaniem zakupów i usług w zakresie napraw, konserwacji innych urządzeń technicznych będących w merytorycznym zakresie wydziału,
 • analizuje i przedkłada propozycje nowych rozwiązań technicznych w zakresie modernizacji i rozbudowy instalacji wodno-kanalizacyjnych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych,
 • realizuje zagadnienia związane naliczaniem opłat dla obiektów Policji za gospodarcze korzystanie ze środowiska.


Warunki pracy

Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, w wymuszonej pozycji ciała oraz praca w terenie.
Pracownik wykonuje głównie czynności związane z koordynowaniem i planowaniem prac w zakresie eksploatacji, konserwacji, napraw i montażu instalacji i urządzeń energetycznych. Przygotowywanie, planowanie i prowadzenie spraw związanych z dostawa mediów (energii cieplnej, gazu, wody, ścieków oraz zaopatrzeniem w paliwa opałowe obiektów). Koordynowanie funkcjonowania kotłowni i wymiennikowni wraz z urządzeniami i instalacjami grzewczymi w obiektach Policji. Zlecanie zakupów i napraw urządzeń klimatyzacyjnych wraz z doborem parametrów urządzeń klimatyzacyjnych
do pomieszczeń.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Pomieszczenia biurowe Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Krakowie, mieszczące się na VI i VII piętrze budynku - nie w pełni dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością narządów ruchu (ciężkie drzwi wahadłowe na terenach komunikacyjnych, wąskie drzwi do pomieszczeń biurowych o ograniczonej powierzchni, brak odpowiednich sanitariatów), a pomieszczenia warsztatowo-gospodarcze - w parterowych budynkach na terenie KWP w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109. Podstawowe wyposażenie stanowiska: zestaw komputerowy, meble biurowe, telefon. Dodatkowo obsługa innych urządzeń biurowych: kserokopiarka, fax, niszczarka papieru, skaner.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 13.10.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Żagań 13.10.2021
SPECJALISTA DS. HANDLU I MARKETINGU 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Łódź 13.10.2021
Rekruter 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kętrzyn 13.10.2021
OPERATOR PRODUKCJI 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more