0

aplikacje

id #2471270 07.10.2021

główny specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista w Wydziale Utrzymania Sieci Dróg w Departamencie Zarządzania Siecią Dróg.

00-874 Warszawa ul. Wronia 53

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Ustala kierunki, wytyczne, zadania i procedury w obszarze utrzymania dróg: w szczególności poprzez: opracowywanie, aktualizację i opiniowanie wewnętrznych procedur i wytycznych oraz dokumentów wzorcowych GDDKiA, prowadzi sprawy związane z pracami naukowo-dydaktycznymi, rozwojowymi czy usługowymi na opracowanie zaleceń, wytycznych i instrukcji
 • Inicjuje, opracowuje, koordynuje i aktualizuje standardy utrzymania dróg,
 • Monitoruje wdrożenie przyjętych modeli utrzymania,
 • Przygotowuje raporty i zestawienia dotyczące utrzymania dróg w celu określenia potrzeb dotyczących utrzymania dróg oraz prowadzi i sprawy związane z wyposażeniem technicznym służb liniowych GDDKiA w sprzęt techniczny służący utrzymaniu dróg,
 • Bierze udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych, zarządzeń oraz innych opracowań
 • Bierze udział w posiedzeniach KOPI i ZOPI,
 • Przygotowuje raporty i zestawienia dotyczące utrzymania dróg,
 • Przeprowadza kontrole w zakresie utrzymaniem sieci dróg krajowych oraz właściwym przygotowaniem rejonów do zimowego utrzymania.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.
reprezentowanie urzędu na zewnątrz, organizacja oraz prowadzenie spotkań.
wystąpienia publiczne.
podróże służbowe.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, faks,
oświetlenie naturalne i sztuczne,
budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, a także są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
budynek wyposażony jest w windy, klatka schodowa z szybami windowymi oddzielona drzwiami z samozamykaczem.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Prawo jazdy kat. B
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym,
 • Znajomość ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.),
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124, z późn. zm.),
 • Znajomość podstaw KPA
 • Kompetencje: Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, Rzetelność, Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, Współpraca, Komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość aktualnej Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 • uprawnienia budowlane do
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Łódź 19.10.2021
INSPEKTOR DS. INWESTYCJI 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 19.10.2021
Manager Działu Audytu 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 20.10.2021
Kierownik (m/k) działu transportu krajowego FTL 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Automatyk w dziale utrzymania ruchu 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 19.10.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more