0

aplikacje

id #2471266 07.10.2021

starszy inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw planowania i rozliczania środków finansowych w budżecie wojewody przewidzianych na zadania realizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

70-502 Szczecin ul. Wały Chrobrego 4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Uczestniczy w procesie planowania i bilansowana środków finansowych w budżecie Wojewody,
 • Bierze udział w weryfikowaniu zgodności wydatków Wydziału z planem finansowym Urzędu oraz wnioskowanie według obowiązujących procedur,
 • Współpracuje z oddziałami w zakresie realizacji zamówień publicznych,
 • Rejestruje faktury i rachunki do zapłaty oraz umów cywilno-prawnych zawieranych przez Wydział,
 • Opracowuje i składa plan zamówień publicznych na sprzęt, materiały oraz usługi, zgodnie z planami wydatków oraz sporządzanie informacji rocznych o udzielonych zamówieniach,
 • Bierze udział w sporządzaniu sprawozdań i analiz okresowych z realizacji budżetu oraz opracowywanie wniosków i propozycji w tym zakresie.


Warunki pracy


 •  praca o charakterze administracyjno-biurowym, wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • oświetlenie dzienne i sztuczne

 • stanowisko pracy wyposażone jest w komputer z monitorem ekranowym, drukarkę, telefon, ksero

 • stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku ZUW

 • w budynku znajduje się winda (brak podjazdów)

 • urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, niektóre przystosowane dla osób niepełnosprawnychInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

1 ETAP Złożenie oferty przez kandydata • Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą zakwalifikowane,

 • Oferty należy składać w zaklejonych kopertach,

 • Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone        w niniejszym ogłoszeniu.


2 ETAP Analiza ofert pod kątem spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu • Oferty nie zawierające dokumentów wskazanych w treści ogłoszenia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych,

 • Kandydaci, którzy nie spełniają wymagań niezbędnych w postaci m.in. wykształcenia, doświadczenia zawodowego/stażu pracy lub wymaganego przeszkolenia czy specjalizacji nie zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji.


3 ETAP Kontakt z kandydatami spełniającymi stawiane przez nas wymagania • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub                    e-mailem,

 •  Dane kontaktowe należy podać w składanej ofercie,


        Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać odebrane osobiście w Biurze Organizacji                   i Kadr w budynku urzędu w Szczecinie, pok. 279 w okresie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Aplikacje nieodebrane przed upływem tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.


4 ETAP Udział wyłonionych kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym


5 ETAP Finalna decyzja i informacja zwrotna • Kontakt telefoniczny z kandydatem wyłonionym do zatrudnienia

 • Zamieszczenie wyniku naboru na stronie BIP KPRM oraz stronie internetowej ZUW www.szczecin.uw.gov.pl  w zakładce „Praca –
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

SPECJALISTA D/S ROZWOJU, ROZLICZEŃ I NADZORU 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Łódź 14.10.2021
Kierownik zarządzania produkcją 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Rzeszów 13.10.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
KIEROWNIK PRODUKCJI GASTRONOMICZNEJ 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more