0

aplikacje

id #2471264 07.10.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw rynków nowych technologii w Wydziale Analiz Ekonomicznych, Departament Analiz Rynku

00-950 Warszawa pl. Powstańców Warszawy 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowuje analizy ekonomiczne (w tym krótkie analizy ad hoc), szczególnie w zakresie rynków nowych technologii na potrzeby innych komórek organizacyjnych oraz kierownictwa Urzędu w celu zapewnienia odpowiednich merytorycznych podstaw dla rozstrzygnięć Prezesa UOKiK oraz wypracowania stanowisk w innych kwestiach.
 • Doradza komórkom orzeczniczym w zakresie w prowadzonych przez nie postepowań, w szczególności w kwestiach dotyczących rynków nowych technologii.
 • Na bieżąco monitoruje i analizuje zmiany dotyczące konkurencji na wybranych rynkach w szczególności rynkach nowych technologii wypracowując stanowiska organu antymonopolowego w tym zakresie ponadto prowadzi oraz współprowadzi badania tych rynków.
 • Opiniuje otrzymane projekty aktów prawnych i programów rządowych w szczególności dotyczące rynków nowych technologii w celu zgłoszenia ewentualnych uwag do ww. dokumentów, w przypadku, gdyby zawierały rozwiązania mogące negatywnie wpływać na konkurencję w gospodarce lub na sytuację konsumentów.
 • Bierze udział w konferencjach naukowych oraz spotkaniach przedstawicieli organów ochrony konkurencji w celu reprezentowania Urzędu.


Warunki pracy

Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu.


Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Praca w programie Skype dla firm (praca w słuchawkach).Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w pracy naukowej lub doradztwie lub prowadzeniu badań rynku lub sporządzaniu analiz rynkowych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynków nowych technologii, w tym przedsiębiorstw działających na takich rynkach.
 • Znajomość trendów rozwojowych na tych rynkach i ich potencjalnego wpływu na poziom konkurencji na nich występujący.
 • Znajomość funkcjonowania podstawowych rozwiązań technicznych wykorzystywanych na rynkach nowych technologii.
 • Posiadanie kompetencji: myślenie analityczne, skuteczna komunikacja, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, współpraca, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów.
 • Język angielski na poziomie B2.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych.
 • Podstawowa znajomość zagadnień ekonomicznych z zakresu teorii konkurencji oraz polityki konkurencji.
 • Podstawowa znajomość zakresu działania UOKiK oraz organów UE w dziedzinie ochrony konkurencji.
 • Znajomość technik badań rynku.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 22.10.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 22.10.2021
główny specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 22.10.2021
naczelnik wydziału 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Rzeszów 22.10.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 22.10.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more