0

aplikacje

id #2471260 07.10.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw publicznoprawnej ochrony konsumentów w Wydziale Finansowym II, Departament Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów

00-950 Warszawa pl. Powstańców Warszawy 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi postępowania wyjaśniające w sprawie wstępnego ustalenia czy doszło do naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz przygotowuje projekty wystąpień do przedsiębiorców w sprawach dotyczących ochrony interesów konsumentów.
 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz w sprawach o uznanie postanowień wzorców umów za niedozwolone, m.in. przygotowuje projekty decyzji.
 • Przygotowuje projekty pism procesowych, w tym środków zaskarżania, w ramach sądowego postepowania odwoławczego.
 • Analizuje wzorce umowne stosowane przez przedsiębiorców pod kątem stosowania niedozwolonych postanowień umownych oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów - przygotowuje w oparciu o przeprowadzone analizy projekty wystąpień do przedsiębiorców.
 • Przygotowuje projekty pism i wystąpień do instytucji, organów administracji, organizacji i przedsiębiorców w zakresie właściwości departamentu.
 • Współpracuje z organami konsumenckimi, organizacjami przedsiębiorców, organami administracji oraz innymi podmiotami w inicjatywach pozalegislacyjnych w celu realizacji zadań związanych z publicznoprawną ochroną konsumentów.
 • Współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi UOKiK w zakresie wykonywania zadań związanych z eliminowaniem praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz niedozwolonych postanowień umownych.
 • Współpracuje z krajowymi organami ochrony konsumentów państw członkowskich UE (m.in. w ramach procedur określonych rozporządzeniem w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów) w celu realizacji zadań związanych z publicznoprawną ochroną konsumentów w zakresie należącym do kompetencji Prezesa UOKiK.


Warunki pracy

Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Praca w programie Skype dla firm (praca w słuchawkach). Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w pracy w obszarze stosowania prawa

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie znajomości prawa konsumenckiego
 • Język angielski na poziomie B2
 • Posiadanie kompetencji: rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, myślenie analityczne, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Posiadanie kompetencji: kreatywność, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Gdańsk 25.10.2021
Pracownik produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kraków 25.10.2021
OPERATOR PRODUKCJI 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 25.10.2021
Specjalista Sekcji Uposażeń i Płac 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 25.10.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more