0

aplikacje

id #2471256 07.10.2021

pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Komenda Powiatowa Policji w Nysie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych Zespół Ochrony Informacji Niejawnych i do spraw Prezydialnych

48-300 Nysa ul. Armii Krajowej 11

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zapewnienie ochrony informacji niejawnych w tym środków bezpieczeństwa fizycznego w celu zapobieżenia nieuprawnionemu dostępowi do informacji niejawnych
 • Zapewnienie ochrony sieci teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne w celu ustalenia rozliczalności, dostępności i poufności tych danych
 • Prowadzenie postępowań sprawdzających w stosunku do kandydatów, policjantów i pracowników Policji w celu ustalenia czy dana osoba daje rękojmie zachowania tajemnicy
 • opracowywanie i uaktualnianie planów ochrony informacji niejawnych w KPP i w jednostkach podległych i w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego oraz sporządzanie corocznych sprawozdań ze stanu ochrony informacji niejawnych w celu zabezpieczenia fizycznej ochrony informacji niejawnych
 • Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów ochrony tych informacji w celu wyeliminowania powstających nieprawidłowości w tym zakresie
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony informacji niejawnych w celu egzekwowania zasad określonych w tym obszarze, w celu doskonalenia zawodowego i podniesienia świadomości prawnej policjantów i pracowników
 • Szacowanie ryzyka bezpieczeństwa informacji niejawnych, w celu określenia możliwości utraty wytwarzanych i posiadanych informacji
 • prowadzenie aktualnego wykazu osób posiadających uprawnienia dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub im je cofnięto w celu udostępniania dostępu do informacji niejawnych wyłącznie osobom uprawnionym


Warunki pracy

Budynek nieprzystosowany do osób z niepełnosprawnością fizyczną (brak wind i podjazdów). Praca wykonywana przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Praca administracyjno-biurowa  przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymuszona pozycja ciała.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Komenda Powiatowa Policji w Nysie nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń ukazujących się na innych stronach internetowych oraz publikowanych w prasie oprócz nabory.kprm.gov.pl  oraz bip.nysa.kpp.policja.gov.pl .Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • umiejętność obsługi komputera,
 • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 • znajomość przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych,
 • znajomość przepisów o ochronie danych osobowych,
 • znajomość przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. nr 14, poz. 67)
 • dokładność, komunikatywność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie przez ABW w zakresie ochrony informacji
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Końskie 22.10.2021
pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Opole 20.10.2021
PRACOWNIK GOSPODARCZY 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Opole 20.10.2021
SPRZĄTACZKA 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kielce 20.10.2021
PRACOWNIK GOSPODARCZY 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Zamość 22.10.2021
PRACOWNIK PRODUKCYJNY 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more