0

aplikacje

id #2471151 07.10.2021

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/21/1944


Obowiązki:

- protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach
- redagowanie pism,
- zakładanie, prowadzenie i archiwizowanie akt,
- wprowadzenie danych do systemów informatycznych
- wykonywanie zarządzeń o wyznaczeniu terminów rozpraw i posiedzeń,
- wykonywanie zarządzeń wydanych na rozprawach i posiedzeniach,
- wykonywanie innych czynności przewidzianych w regulaminie urzędowania sądów powszechnych i przepisach szczególnych



Wymagania:

Wymagania konieczne:

Umiejętności i uprawnienia:

  • obsługa komputera MS OFFICE

Wykształcenie:

  • wyższe (w tym licencjat), brak

Pozostałe wymagania:

  • pełna zdolność do czynności prawnych, nieposzlakowana opinia, niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, brak postępowania przeciwko kandydatowi o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, znajomość techniki pracy biurowej, w tym biegła obsługa komputera,(biegła znajomość edytora tekstu), biegłe pisanie na komputerze ze słuchu z zachowaniem zasad ortografii i interpunkcji,umiejetność redagowania pism, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, komunikatywność,


Miejsce pracy: Piekary 51, 87-100 Toruń, powiat: m. Toruń, woj: kujawsko-pomorskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę w zastępstwie

Wymagane dokumenty: List motywacyjny ze wskazaniem sygnatury konkursu Kd-1011-115/21, kwestionariusz osobowy (wg wzoru), kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata, oświadczenia: o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, ośw., że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (dokumenty muszą być własnoręcznie podpisane), o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe: należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego w Toruniu, ul. Piekary 51 w Biurze Obsługi Interesanta (w zamkniętej kopercie) lub przesłać pocztą na adres Sądu z podaniem oznaczenia konkursu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 października 2021 r. Link do oferty i załączników: https://torun.so.gov.pl/ogloszenie-o-naborze-osob-zaintersowanych-zatrudnieniem-na-umowe-o-prace-na-zastepstwo,new,m1,213,215.html,299

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Opole 12.10.2021
PRACOWNIK BUDOWLANY 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Szczecin 13.10.2021
DOZORCA - KIEROWCA 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Pracownik hali w markecie budowlanym 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Mielec 14.10.2021
PRACOWNIK KUCHNI 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Rzeszów 12.10.2021
PRACOWNIK GOSPODARCZY 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more