0

aplikacje

id #2401096 13.09.2021

Nauczyciel, Biblioteki pedagogiczne, praca-biblioteka pedagogiczna filia w grodzisku maz.

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy

Dane adresowe:

Typ: Biblioteki pedagogiczne
Rodzaj placówki: publiczna
Nazwa szkoły/placówki: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Gocławska
Nr domu: 4
Kod pocztowy: 03-810
Telefon: 0228104664
Email: kadry@pbw.waw.pl

Szczegóły dotyczące oferty:

Przedmiot: bibliotekarstwo
Liczba godzin w tygodniu: 17
Wymiar zatrudnienia: Wakat
Data dodania: 2021-09-13
Termin składania dokumentów: 2021-09-20
Opis oferty pracy:

Praca w filii PBW w Grodzisku Maz. ul. 11 listopada 48 w niepełnym wymiarze godzin 17,5 tygodniowo. Wymagane kwalifikacje: mgr bibliotekoznawstwa i informacji naukowej z przygotowaniem pedagogicznym lub mgr innego kierunku (specjalności) z pp i ukończone kwalifikacyjne studia podyplomowe z bibliotekoznawstwa. Mile widziane doświadczenia w pracy w bibliotekarskiej oraz znajomość bibliotecznych programów komputerowych. Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesłanie oferty na adres kadry@pbw.waw.pl wraz z klauzulą informacyjną:

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zostałem/am poinformowany/a, że:

1)         Administratorem danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie, ul. Gocławska 4, 03-810 Warszawa; tel. (22) 810-46-64,
 e-mail: sekretariat@pbw.waw.pl,

2)         Kontakt do Inspektora Danych Osobowych to e-mail:  iod@ckziu.waw.pl,

3)         podanie danych jest wymagane na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320) oraz ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm.), a ich niepodanie uniemożliwi zatrudnienie;

4)         podane dane nie będą udostępniane innym podmiotom;

5)         podane dane będą przechowywane przez 3 miesiące od dnia zakończenia naboru, a następnie będą bezpowrotnie usuwane;

6)         dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidulanej;

7)         posiadam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8)        posiadam prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia.

 

...................................................................                                                               ..................................................            

 miejscowość, data                                                                                                        podpis

 

 

}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Click to show more