0

aplikacje

id #2401013 13.09.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

Komendant Główny Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw planowania budżetu w Sekcji Planowania Wydatków Rzeczowych w Wydziale Budżetu Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej

02-514 Warszawa Al. Niepodległości 100

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowuje propozycje zmian w planach budżetowych jednostek organizacyjnych SG, w uwzględnieniu złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych SG wniosków o dokonanie zmian, celem dostosowania wielkości wydatków w poszczególnych paragrafach do ukształtowanych potrzeb jednostek organizacyjnych SG,
 • koordynuje prace przedstawicieli służb finansowych jednostek organizacyjnych SG w zakresie obsługi modułu "Planowanie" w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa TREZOR w zakresie merytorycznym Sekcji, celem przekazania informacji o strukturze planu dochodów i wydatków Straży Granicznej, projekcie planu dochodów i wydatków Straży Granicznej, projekcie planu dochodów i wydatków Straży Granicznej do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • uczestniczy w planowaniu (w tym dokonywanie korekt) budżetu Straży Granicznej w zakresie świadczeń, wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych, celem dostosowania wielkości wydatków do potrzeb jednostek organizacyjnych SG,
 • uczestniczy w opracowaniu materiałów planistycznych do projektu budżetu SG w celu sporządzenia zbiorczego projektu planu dochodów i wydatków budżetowych w oparciu o akty prawne regulujące przedmiotową tematykę,
 • opiniuje doraźne wystąpienia kierowników jednostek organizacyjnych SG w zakresie bieżącej sytuacji finansowej oraz wnioski o zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych SG w zakresie merytorycznym sekcji, w celu przedstawienia kierownictwu formacji,
 • opracowuje bazy danych dla potrzeb planowania i analizy realizacji dochodów i wydatków budżetowych na podstawie sprawozdań jednostkowych oraz innych informacji sporządzanych przez jednostki organizacyjne SG.


Warunki pracy

- Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca samodzielna biurowo - administracyjna,

 • praca w siedzibie urzędu,


- Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowska pracy: • praca w pomieszczeniu biurowym, 

 • praca w godzniach 8:15-16.15,

 • stanowisko pracy specjalisty zlokalizowane jest na I piętrze budynku,

 • dojścia i dojazdy do budynku są utwardzone,

 • budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych - wyposażony jest w windę, sanitariaty na parterze i poddaszu budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych,

 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,

 • praca przy oświetleniu naturlanym i szucznym, 

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz., 

 • obsługa urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, faks, niszczarka, skaner).Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 


UWAGA ! WSZYSTKIE WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA ORAZ KOPIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW NALEŻY WŁASNORĘCZNIE PODPISAĆ ORAZ OPATRZYĆ DATĄ.


Przykładowa prawidłowo przygotowana aplikacja dostępna jest na stronie:
http://strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/brak/nabor-na-stanowiska-w-k/2487,Korpus-sluzby-cywilnej.html


Przez dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia

}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Pracownik produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
specjalista ds. sterylizacji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 20.09.2021
Kierownik Narzędziowni 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Operator magazynu (k/m) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kraków 21.09.2021
Specjalista ds. Migracji Procesów 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more