0

aplikacje

id #2401012 13.09.2021

inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Centralne Biuro Śledcze Policji w Warszawie

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor w Zespole Przetwarzania Informacji Niejawnych Sekcji I Zarządu III

00-463 Warszawa ul. Podchorążych 38

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmowanie, ewidencjonowanie, wydawanie, udostępnianie, przekazywanie, przechowywanie i wysyłanie dokumentów niejawnych oraz technicznych nośników informacji niejawnych, w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w zarządzie.
 • Prowadzenie i rozliczanie urządzeń ewidencyjnych dokumentów niejawnych zarządu, w celu zachowania obowiązujących procedur.
 • Kontrolowanie na bieżąco postępowania funkcjonariuszy i pracowników zarządu z dokumentami niejawnymi oraz sprawdzanie i weryfikowanie prawidłowości oznaczania dokumentów i materiałów niejawnych otrzymanych i wysyłanych.
 • Przyjmowanie, sprawdzanie pod względem formalnym materiałów archiwalnych i niearchiwalnych przed przekazaniem do archiwum oraz rozliczanie z posiadanej dokumentacji niejawnej policjantów i pracowników zwalnianych lub przenoszonych z zajmowanego stanowiska zgodnie z obowiązującymi procedurami w celu zapewnienia ich ochrony odpowiednio do przyznanej klauzuli niejawności oraz poprawności nadania klasyfikacji archiwalnej.
 • Prowadzenie szkoleń funkcjonariuszom i pracownikom sporządzającym pisma niejawne z zakresu właściwego nanoszenia klauzili tajności, przechowywania, obiegu oraz archiwizacji dokumentów niejawnych.
 • Prowadzenie, aktualizowanie i udostępnianie policjantom i pracownikom danej komórki organizacyjnej zbiorów obowiązujących aktów prawnych.
 • Dokonywanie zmian, znoszenie klauzuli tajności z określonych dokumentów.


Warunki pracy

- praca w pomieszczeniu biurowym, - naturalne i sztuczne oświetlenie, - wymuszona pozycja ciała, - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, - w budynku znajduje się winda, brak podjazdów wewnątrz budynku, - zagrożenie naciskami grup przestępczych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Zatrudnienie nowego pracownika w Centralnym Biurze Śledczym Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta CBŚP ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Decyduje data stempla pocztowego. Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.cbsp.policja.gov.plWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Min. 1 rok doświadczenia w pracy kancelarii tajnej
 • Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych (komunikatywność)
 • Budowanie dobrych relacji z ludźmi
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Dobra
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Lider magazynu (K/M) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Swarzędz 22.09.2021
Pracownik produkcji (m/k) - atrakcyjne wynagrodzenie 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 21.09.2021
Asystent/ka Zarządu 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Mielec 21.09.2021
PRACOWNIK PRODUKCJI - OBRÓBKA TEKTURY 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more