0

aplikacje

id #2401009 13.09.2021

główny specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw ekonomicznych w systemach wsparcia w Departamencie Źródeł Odnawialnych

02-222 Warszawa Al. Jerozolimskie 181

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynuje oraz bezpośrednio bierze udział w procesie wnioskowania o wydanie opinii o projekcie pomocy indywidualnej, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
 • koordynuje oraz bezpośrednio bierze udział w procesie ustalania ceny będącej podstawą do pokrycia ujemnego salda na podstawie art. 18 ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych
 • koordynuje oraz bezpośrednio bierze udział w procesach związanych z ubieganiem się wytwórców o przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda na zasadach określonych w ustawie o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych
 • koordynuje oraz bezpośrednio bierze udział w procesie przygotowania decyzji o obowiązku zwrotu operatorowi rozliczeń energii odnawialnej pomocy publicznej, uzyskanej w ramach systemów wsparcia, określając kwotę wsparcia podlegającą zwrotowi
 • prowadzi postępowania administracyjne w sprawie wymierzania kar pieniężnych w zakresie właściwości wydziału
 • uczestniczy w procesie opiniowania aktów prawnych oraz tworzy i aktualizuje procedury wewnętrzne, wytyczne, zasady postępowania
 • uczestniczy w procesie realizacji zadań z obszaru współpracy międzynarodowej


Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy. Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są na I, II, IV i V piętrze budynku.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Dodatkowe informacje, w tym o planowanych technikach naboru, można uzyskać drogą elektroniczną składając zapytania na adres mailowy: rekrutacja@ure.gov.pl.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze analiz ekonomicznych, finansów, bankowości


pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B2)
 • Bardzo dobra znajomość ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych
 • Bardzo dobra znajomość ustawy o odnawialnych źródłach energii
 • Dobra znajomość prawa energetycznego w zakresie dotyczącym obszaru wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii
 • Dobra znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z udzielaniem pomocy publicznej
 • Dobra znajomość technicznych, ekonomicznych i środowiskowych aspektów funkcjonowania rynku energii elektrycznej
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Inowrocław 21.09.2021
SPECJALISTA DO SPRAW KADR I PŁAC (NR 2441) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kraków 21.09.2021
Specialista ds. adminstracji HR 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kielce 21.09.2021
SPECJALISTA DO SPRAW PROMOCJI 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kraków 21.09.2021
Specjalista ds. Migracji Procesów 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more