0

aplikacje

id #2401002 13.09.2021

główny specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw administracyjno- technicznych w Wydziale Administracyjnym w Departamencie Adminisracyjno – Finansowym

02-362 Warszawa ul. Bitwy Warszawskiej 1920r 3

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi zadania z zakresu gospodarki lokalowej, zarządza budynkiem (przeglądy instalacji wentylacji, instalacji elektrycznej, monitoring, windy, ścieki, gaśnice, apteczki, utrzymanie terenu i zieleni wokół budynku),
 • Realizuje zadania związane z zamawianiem dostaw i usług, w tym remontowych i inwestycyjnych,
 • Przygotowuje dokumentację do przeprowadzania postępowań w obszarze wykonywanych zadań, prowadzi nadzór nad realizacją umów,
 • Realizuje zadania związane z przeprowadzaniem prac konserwatorskich i usuwaniem awarii,
 • Rozlicza faktury i prowadzi ewidencję wydatków związanych z kosztami utrzymania nieruchomości.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-        praca przy komputerze,


-        krajowe wyjazdy służbowe.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


-        budynek urzędu niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak podjazdów.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


 


Dokumenty można składać:


- w formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ


- w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje@gios.gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń


Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.


 Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub e-mailem.


Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.


Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.


UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.22 369-22-21, 22 369-25-44.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows (MS Office, Word, Excel, PowerPoint) oraz poruszania się w Internecie,
 • znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, Prawo budowlane, o finansach publicznych, Prawo zamówień publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Łódź 21.09.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 21.09.2021
Asystent/ka Zarządu 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 21.09.2021
manager działu księgowości 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more