0

aplikacje

id #2400995 13.09.2021

starszy inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor w Sekcji Koordynacji i Nadzoru w Wydziale do Spraw Cudzoziemców

02-148 Warszawa ul. Komitetu Obrony Robotników 23

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowuje projekty dot. wykorzystywania środków unijnych w ramach unijnych instrumentów finansowych oraz funduszy dotyczących uchodźstwa
 • Koordynuje działania związane z przygotowywaniem i gromadzeniem materiałów poświadczających wydatki poniesione przez komórki organizacyjne Oddziału
 • Realizuje zadania w przedmiocie wydawania decyzji administracyjnych dotyczących cudzoziemców w przedmiocie decyzji o zobowiązaniu do powrotu
 • Gromadzi i przetwarza dane w celu monitorowania i dokonywania oceny realizacji budżetu Straży Granicznej w układzie zadaniowym
 • Sprawdza i gromadzi dane osobowe cudzoziemców podlegających wydaleniu z terytorium RP w komputerowych zbiorach ewidencyjnych Straży Granicznej, Policji i innych organów ścigania oraz Urzędu do Spraw Cudzoziemców
 • Przygotowuje prezentacje analityczne oraz projekty korespondencji do komórek organizacyjnych Straży Granicznej oraz urzędów administracji państwowej,
 • Bierze udział w opracowywaniu danych statystycznych, przetwarzaniu danych statystycznych oraz informacji w zakresie postępowań administracyjnych, kontroli legalności zatrudnienia prowadzonych w stosunku do cudzoziemców oraz innych danych wynikających z ustawowych zadań realizowanych przez Pion do spraw cudzoziemców


Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno – biurowym w systemie 8 godzinnym w siedzibie Odziału i poza nim. Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo (brak obecności wind, pomieszczeń higieniczno - sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych). Pracownik wykonuje prace biurowe w naturalnym i sztucznym oświetleniu z wykorzystaniem monitora ekranowego, drukarki, telefonu, faksu. Konieczność poruszania się po obiekcie.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

długość wymaganego doświadczenia- Dołącz kopie świadectw pracy potwierdzające wymagany okres stażu pracy  (np.1 rok,2 lata) 
jeżeli obecnie pracujesz a okres ten zalicza sie do wymagań niezbędnych- Dołącz zaświadczenie od pracodawcy ( zaświadczenie ważne 30 dni)
jeżeli ze świadectw pracy nie wynika rodzaj wymaganego doświadczenia (np. praca biurowa,admin itp)- wraz ze świadectwem pracy dołącz dokumenty w których określono zakres zadań i czynności wykonywane na stanowisku pracy.(np: zakres zadań lub opinie lub referencje)
Dokumentem potwierdzającym wymagane wykształcenie jest kopia świadectwa ukończenia szkoły, kopia dyplomu uczelni.
W liście motywacyjnym podaj numer ogłoszenia,stanowiska i komórkę organizacyjną do której się ubiegasz.
WZORY wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładce" Wolne stanowiska pracy"
W przypadku złożenia przez kandydatów/kandydatki oświadczeń o innej treści niż wskazane w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymagań formalnych.
Do celów organizacyjnych uprzejmie prosimy o wskazywanie numerów telefonów oraz adresów e-mail do kontaktów za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Informacja o wyniku naboru zamieszczona zostanie w siedzibie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Kraków 21.09.2021
Specjalista ds. Migracji Procesów 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 20.09.2021
Recepcjonista/ka na zastępstwo 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Pracownik produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kraków 21.09.2021
Polska, Pabianice 20.09.2021
pracownik produkcji- nastawiacz maszyn 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more