0

aplikacje

id #2400994 13.09.2021

inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Kuratorium Oświaty w Łodzi

Łódzki Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie podziału i rozliczania dotacji Kuratorium Oświaty w Łodzi

90-446 Łódź al. Kościuszki 120a

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Dzieli rezerwy celowe dla jednostek samorządu terytorialnego w celu realizacji zadań w zakresie ustalonym z Wydziałem Finansów i Budżetu Łódźkiego Urzędu Wojewódzkiego
 • Przekazuje materiały dotyczące podziału dotacji do Wydziału Finansów i Budżetu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, w celu zwiększenia lub zmniejszenia budżetów jednostek samorządu terytorialnego
 • Udziela odpowiedzi na wnioski jednostek samorządu terytorialnego o wszelkiego rodzaju dotacje w celu zapewnienia właściwego podziału dotacji
 • Rozlicza dotacje celowe przyznawane jednostkom samorządu terytorialnego w celu prawidłowej realizacji zawieranych umów i porozumień


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych, - zadania wykonywane w siedzibie urzędu, - Obsługa klienta wewnętrznego i zewnętrznego.


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę, - stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno – biurowych, - budynek nie posiada udogodnień dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, - budynek nie jest wyposażony w windę.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
doświadczenie w pracy biurowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość zagadnień z zakresu podstaw ekonomii
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-09-27
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Kuratorium Oświaty w Łodzi
  90-446 Łódź, al. T. Kościuszki 120a
  pok. 02 - Kancelaria
  }
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Łódź 21.09.2021
  pracownik produkcji - Whirpool Top 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Lider magazynu (K/M) 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Tychy 21.09.2021
  Planista Produkcji 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Toruń 22.09.2021
  SPECJALISTA DO SPRAW KADR 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more