0

aplikacje

id #2400993 13.09.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista w Wydziale Ochrony Przyrody

85-009 Bydgoszcz ul. Dworcowa 81

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi sprawy dotyczące wydawania opinii w zakresie przyrodniczym w ramach postępowań dotyczących określenia potrzeby przeprowadzenia i prowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ponownej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia warunków realizacji inwestycji.
 • Prowadzi postępowania w sprawie wydawania decyzji z zakresu odstępstw od zakazów z ochrony gatunkowej zwierząt, kontroluje spełnienie warunków określonych w wydanych przez siebie zezwoleniach oraz cofa zezwolenia w przypadkach niespełnienia zawartych w decyzji warunków.
 • Prowadzi sprawy związane z opracowaniem lub realizacją zadań ochronnych oraz planów ochrony i planów zadań ochronnych obszarów Natura 2000.
 • Prowadzi sprawy związanych z opracowaniem lub realizacją zadań ochronnych oraz planów ochrony rezerwatów przyrody.
 • Prowadzi postępowania w sprawie wydawania decyzji, w której nakazuje, w zależności od potrzeb, ich natychmiastowe wstrzymanie lub podjęcie niezbędnych działań zapobiegawczych lub działań naprawczych dla działań mogących znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, które zostały podjęte bez uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 34 ustawy o ochronie przyrody.


Warunki pracy

Praca na pełen etat 5 dni w tygodniu po 8 h. Siedziba Urzędu mieści się w budynku przy ul. Dworcowej 81 na IV-VII piętrze. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, posiada windy.


Wykonywanie zadań w siedzibie urzędu, praca administracyjno-biurowa. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.


Praca w terenie – w trudnych warunkach, tj. lasy, tereny podmokłe.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Prosimy o podawanie numeru telefonu oraz adresu e-mail, gdyż informacja
o zakwalifikowaniu się do kolejnych etapów rekrutacji zostanie przekazana kandydatom spełniającym wymogi formalne telefonicznie lub drogą elektroniczną.


Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych oraz oferty kandydatów niewyłonionych do zatrudnienia w służbie cywilnej można odebrać w terminie
3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru; po tym terminie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.


Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/wzory-oswiadczenWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku biologia, zoologia, zootechnika, ochrona środowiska, leśnictwo, rolnictwo, architektura krajobrazu lub studia podyplomowe w ww. zakresie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
(w tym staż) związane z ochroną środowiska, ochroną zasobów przyrodniczych lub w administracji.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony przyrody;
 • Wiedza przyrodnicza w zakresie umiejętności rozpoznawania gatunków zwierząt podlegających ochronie i ich siedlisk oraz biologii tych gatunków;
 • Znajomość zasad funkcjonowania form przyrody;
 • Znajomość ustaw: o ochronie przyrody, Prawo ochrony środowiska;
 • Umiejętność nawiązywania kontaktów
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Specjalista ds. wdrożeń nowych projektów (K/M) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kielce 14.09.2021
Młodszy planista produkcji - bez doświadczenia 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Katowice 13.09.2021
Młodszy Specjalista ds. aplikacji IT 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 13.09.2021
główny specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more