0

aplikacje

id #2400991 13.09.2021

starszy inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw - dyżurny operacyjny w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

20-914 Lublin ul. Spokojna 4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi całodobowy monitoring sytuacji na terenie województwa, a w przypadku wystąpienia symptomów zagrożenia uruchamia procedury informowania, ostrzegania i alarmowania,
 • współpracuje z podmiotami ujętymi w siatce bezpieczeństwa województwa lubelskiego, analizuje i opracowuje otrzymane od nich informacje w zakresie wystąpienia okoliczności prowadzących do zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania publicznego,
 • współpracuje z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze,
 • prowadzi elektroniczną wymianę informacji,
 • prowadzi i aktualizuje stronę internetową LUW w Lublinie w zakładce dotyczącej WCZK,
 • uczestniczy w ćwiczeniach i treningach z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia organizowanych przez wojewodę oraz inne służby szczebla krajowego i wojewódzkiego,
 • obsługuje System Niejawnej Poczty Rządowej ,,OPAL” (informacje o klauzuli ,, Zastrzeżone”) oraz pocztową skrzynkę elektroniczną e-PUAP.


Warunki pracy

-         praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,


-         praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem ekranowym,


-         większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej, praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów telefonicznych, praca z klientem,


-         praca w systemie ośmiogodzinnym, zmianowym,


-         praca w niewielkich pokojach biurowych,


-         praca w siedzibie urzędu, możliwe również wyjazdy służbowe (w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych),


-         praca z koniecznością przemieszczania się po różnych piętrach i budynkach Urzędu oraz poza nimi,


-         brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich, drzwi o odpowiedniej szerokości,


-         brak oznaczeń dla osób niewidomych,


-         brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

- list motywacyjny winien być opatrzony numerem ogłoszenia i wraz z kompletem wymaganych dokumentów złożony w zaklejonej kopercie, a numer oferty powinien być zamieszczony także na kopercie,


- termin i miejsce postępowanie (nie później niż 7 dni przed podjęciem czynności) oraz wyniku postępowania opublikowane zostaną na stronie: http://luwwlublinie.bip.gov.pl/, w załącznikach do oferty,


- dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane,


- rekomendujemy zapoznanie się z zakładką ZASADY REKRUTACJI.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w pracy administracyjnej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów ustaw: o zarządzaniu kryzysowym, o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej, o stanie wyjątkowym, o stanie wojennym oraz o
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 23.09.2021
Specjalista ds. administracji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gdańsk 24.09.2021
Specjalista ds. Dochodowości 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Radomsko 24.09.2021
pracownik produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more