0

aplikacje

id #2400989 13.09.2021

główny specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi

Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista W Wydziale Inspekcji i Kontroli

90-113 Łódź ul. Romualda Traugutta 25

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie kontroli robót i obiektów budowlanych oraz inspekcji terenowych i oględzin
 • Analiza dokumentacji technicznej
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym przygotowywanie projektów decyzji i postanowień
 • Prowadzenie samochodu służbowego
 • Kompletowanie i porządkowanie akt sprawy, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
 • Przyjmowanie interesantów celem udostępnienia akt oraz udzielenia stosownych wyjaśnień
 • Udział w naradach i szkoleniach
 • Rozpatrywanie skarg i wniosków
 • Udział w kontrolach działań powiatowych organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego
 • Nakładanie mandatów karnych
 • Udział w kontrolach i inspekcjach wspólnie z innymi organami np. GINB
 • Sporządzanie protokołów, ocen oraz wystąpień pokontrolnych.


Warunki pracy

-Praca w siedzibie Inspektoratu, przy komputerze i z wykorzystaniem urządzeń biurowych,


-Udział w naradach i szkoleniach oraz oględzinach,


-Praca na placu budowy, w obiektach budowlanych oraz w trudnych warunkach terenowych,


-Analiza zgromadzonej dokumentacji, która może zawierać bardzo drobne czcionki lub być pisana mało czytelnym pismem odręcznym,


-Prowadzenie rozmów telefonicznych i osobistych ze stronami prowadzonych postępowań,


-Udział w naradach i szkoleniach.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe budowlane lub pokrewne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
pracy w organach nadzoru budowlanego lub w administracji architektoniczno - budowlanej.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej "Poufne"
 • Bardzo dobra znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo budowlane i przepisów z nią związanych
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
 • Zdyscyplinowanie
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Dobra odporność na stres
 • Komunikatywność


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa
 • }
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Wrocław 21.09.2021
  Planista produkcji 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Rzeszów 21.09.2021
  SPECJALISTA DO SPRAW KADROWO-PŁACOWYCH 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Toruń 22.09.2021
  SPECJALISTA DO SPRAW KADR 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Chełm 22.09.2021
  PRACOWNIK PRODUKCJI - GOSPODARCZY 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Gliwice 22.09.2021
  Pracownik produkcji 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more