0

aplikacje

id #2400988 13.09.2021

inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Urząd Morski w Szczecinie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw załóg jednostek pływających w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu

70-207 Szczecin Plac Stefana Batorego 4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynuje pracę poprzez zaokrętowanie i wyokrętowanie członków załóg jednostek pływających, tworzy spójne harmonogramy pracy w celu zapewnienia ciągłości pracy jednostek pływających;
 • prowadzi ewidencję czasu pracy, planuje politykę urlopową członków załóg i pozostałych pracowników oddziału w celu prawidłowego ich wykorzystania zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • przygotowuje wniosek premiowy oraz wykonuje rozliczanie strawnego na podstawie zapisów w dziennikach okrętowych zgodnie z rejestracja czasu pracy w celu przygotowania dokumentacji finansowo-płacowej;
 • opracowuje wnioski/skierowania na przeszkolenia/kursy członków załóg pływających w celu zapewnienia odpowiednich kwalifikacji morskich pracowników załóg pływających;
 • bierze udział w komisjach likwidacyjnych, kasacyjnych i awaryjnych dotyczących likwidacji majątku zniszczonego lub zużytego w celu prowadzenia właściwej gospodarki majątkowej;
 • prowadzi obsługę kancelaryjną Oddziału Nawigacyjnego oraz spraw związanych z wewnętrznymi zleceniami w celu właściwego obiegu dokumentów i gospodarki magazynowej.


Warunki pracy


 • Praca w biurze przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;


 • Brak wind, wejście schodami;
 • Brak odpowiednio dostosowanych toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Wymagane dokumenty tj. życiorys (CV) i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane.

 • Wynagrodzenie zasadnicze 3 300,00 zł. + dodatek za wysługę lat.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
doświadczenia związanego z administracją/biurem

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów Kodeksu Pracy a w szczególności z zakresu czasu pracy;
 • znajomość obsługi komputera, pakietu Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-09-24
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  W związku z zagrożeniem związanym z wirusem SARS-CoV-2 dokumenty należy przesłać na
  }
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Słubice 13.09.2021
  Mobilny Technik/ Lider obiektu- rozwijaj się z nami! 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Toruń 14.09.2021
  TECHNIK UTRZYMANIA OBIEKTU - KONSERWATOR 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Gdańsk 13.09.2021
  inspektor zakładów górniczych 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Gdańsk 13.09.2021
  inspektor zakładów górniczych 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more