0

aplikacje

id #2400987 13.09.2021

starszy specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw kontroli w Wydziale Kontroli w Biurze Ministra

00-950 Warszawa Al. Ujazdowskie 11

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ma następujące zadania:
 • Przeprowadzanie planowych i doraźnych kontroli w jednostkach podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych oraz w Ministerstwie Sprawiedliwości, a także przygotowywanie wymaganej dokumentacji z zadania kontrolnego.
 • Wykonywanie zadań kontrolnych w ramach Działania 2.17. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 20140-2020 oraz sporządzanie wymaganej dokumentacji z zadania kontrolnego.
 • Przeprowadzanie kontroli w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz sporządzanie wymaganej dokumentacji z zadania kontrolnego.
 • Przeprowadzanie planowych i doraźnych kontroli w podmiotach, którym udzielono dotacji celowych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, w zakresie wykorzystania przyznanych środków, a także przygotowywanie wymaganej dokumentacji z zadania kontrolnego.
 • Dokonywanie analiz prawidłowości i terminowości wykonania zaleceń pokontrolnych.
 • Przeprowadzanie kontroli koordynowanych przez Prezesa Rady Ministrów oraz przeprowadzanie kontroli wspólnych, o których mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr. 185 poz. 1092, z późn. zm).
 • Gromadzenie akt kontroli, opracowywanie informacji, statystyk, analiz, dotyczących w szczególności wyników kontroli.
 • Koordynowanie pracy zespołu kontrolnego, mające na celu jego właściwą organizację pracy oraz terminową realizację zadania kontrolnego.


Warunki pracy

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- częste krajowe wyjazdy służbowe (przejazdy transportem publicznym) poza stałe miejsce zamieszkania i zatrudnienia,


- wykonywanie obowiązków służbowych związanych z częstym działaniem pod presją czasu w warunkach napięcia nerwowego,


- wykonywanie zadań na stanowisku pracy związanym z zagrożeniem korupcyjnym,


- brak jednolitości w zakresie trybu i zasad przeprowadzania kontroli,


- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych


 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Wynagrodzenie na stanowisku będzie współfinansowane z zagranicznych środków pomocowych: PO Pomoc Techniczna 55%, Budżet Państwa 45%.


 


List motywacyjny i oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.


 


Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów.


Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.


Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.


Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.


Jeśli oferta spełni wymagania formalne, o kolejnym etapie naboru poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie.


Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.


Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 14 dniach od zakończenia naboru.


 


Zapoznaj się z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Generalnego

}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Katowice 21.09.2021
Specjalista ds. instalacji sanitarnych 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Pabianice 20.09.2021
pracownik produkcji- nastawiacz maszyn 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Katowice 21.09.2021
Kierownik Budowy 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more