0

aplikacje

id #2400986 13.09.2021

starszy specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw orzecznictwa administracyjnego Wydział Orzecznictwa Administracyjnego

35-065 Rzeszów 8-go Marca 5

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi, jako organ I instancji postępowania administracyjne w sprawach stwierdzenia nieważności, wznowienia postępowania i zmiany decyzji ostatecznych wydanych przez powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego
 • prowadzi, jako organ II instancji postępowania administracyjne w sprawach określonych przez prawo budowlane ,
 • rozpatruje odwołania i zażalenia od decyzji i postanowień powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego
 • rozpatruje skargi składane w sprawach indywidualnych oraz przygotowuje odpowiedzi na skargi do WSA


Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzinpracy, praca jednozmianowa, przeprowadzanie z upoważnienia rozpraw administracyjnych w terenie, kontakty ze straonami postepowania administracyjnego, stanowisko pracy zlokalizowane na parterze w budynku dwupietrowym, brak windy, podjazdów i urzadzen dla osób ze szczególnymi potrzebami.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe budownictwo

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej, architektoniczno-budowlanej, nadzorze budowlanym - w komórce prowadzącej postępowania administracyjne lub w budownictwie

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy Prawo budowlane i przepisów wykonawczych, Kodeksu postępowania administracyjnego i procedur
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego i procedur administracyjnych
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-09-20
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  ul. 8-go Marca 5
  35-065 Rzeszów
  }
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Wrocław 21.09.2021
  Planista produkcji 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Chełm 22.09.2021
  PRACOWNIK PRODUKCJI - GOSPODARCZY 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Rzeszów 21.09.2021
  SPECJALISTA DO SPRAW KADROWO-PŁACOWYCH 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Stargard 21.09.2021
  OPERATOR PRODUKCJI 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more