0

aplikacje

id #2400984 13.09.2021

asystent

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Krajowa Informacja Skarbowa

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

asystent do spraw obsługi i zmiany stosunku pracy w Referacie Kadr i Administracji Personalnej KPK

43-300 Bielsko-Biała T. Sixta 17

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wystawia zaświadczenia o zatrudnieniu, wystawia opinie o pracownikach, przygotowuje umowy o wykorzystanie prywatnego samochodu do celów służbowych, przygotowuje odpowiedzi na wnioski o wyrażenie zgody na dodatkowe zatrudnienie i wykonywanie zajęć zarobkowych, monitoruje przebieg ocen okresowych i postępowania dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej, w celu realizacji polityki kadrowej,
 • prowadzi sprawy związane ze zmianą komórki organizacyjnej, zmianą stanowiska, zmianą wynagrodzenia, awansami, uprawnieniami do kolejnych stopni służbowych urzędników służby cywilnej, dodatkami zadaniowymi, przygotowuje przeniesienia, porozumienia, wypowiedzenia zmieniające, w celu realizacji polityki kadrowej oraz przekazuje dokumenty pracownikom i komórce płacowej,
 • ustala na nowo uprawnienia pracowników do dodatku za wieloletnią pracę w służbie cywilnej i do nagrody jubileuszowej, przekazuje do komórki płacowej informacje o konieczności wypłaty należnego wyrównania a także ustala prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników, w celu przekazania komórce płacowej informacji na temat wysokości należnych świadczeń,
 • przygotowuje informacje o zmianie warunków zatrudnienia, w wyniku analizy nowych dokumentów przedstawionych przez zatrudnionych, w celu poinformowania zatrudnionych o uprawnieniach wynikających ze stosunku pracy,
 • kieruje zatrudnionych na badania okresowe i kontrolne, w celu realizacji polityki bezpieczeństwa pracy,
 • aktualizuje dane pracowników i członków ich rodzin w zakresie zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, w celu prawidłowej realizacji obowiązku podlegania tym ubezpieczeniom,
 • aktualizuje i administruje danymi pracowników w systemie kadrowo-płacowym, w tym ustala nowe kody zawodów po zmianie stanowiska, w celu prawidłowego gromadzenia danych w programie elektronicznym,
 • prowadzi akta osobowe pracowników, w celu prawidłowego dokumentowania przebiegu zatrudnienia.


Warunki pracy

Pracownikom oferujemy: • stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

 • wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku: 3.858,69 zł brutto,

 • dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,

 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”),

 • nagrody jubileuszowe,

 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,

 • dobrą lokalizację w pobliżu dworca PKP i PKS,

 • ruchomy czas pracy z możliwością rozpoczynania pracy między 7:00 a 8:00,

 • otwartą i przyjazną atmosferę w pracy,

 • pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,

 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie,

 • możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,

 • możliwość udziału w zawodach sportowych i rajdach organizowanych przez Krajową Administrację Skarbową.
   


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa,

 • praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,

 • podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka, niszczarka, kserokopiarka.
   


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska

}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 13.09.2021
Finance Process and Tax Manager 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Olsztyn 08.09.2021
psycholog 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 09.09.2021
Finance Business Partner 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Świebodzin 10.09.2021
Analityk biznesowy (K/M) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 10.09.2021
New Projects Editor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more