0

aplikacje

id #2400983 13.09.2021

psycholog

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

psycholog do spraw opieki psychologicznej i psychoedukacji w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

25-516 Kielce al. IX Wieków Kielc 3

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Udziela pomocy psychologicznej pracownikom CPR
 • Ocenia pod kątem psychologicznym przebieg prowadzonych rozmów podczas obsługi zgłoszeń alarmowych przez operatorów numerów alarmowych, starszych operatorów numerów alarmowych, koordynatorów i koordynatorów–trenerów
 • Sporządza roczną ocenę kompetencji koordynatorów i koordynatorów–trenerów
 • Uczestniczy w postępowaniach rekrutacyjnych na stanowisko operatora numerów alarmowych
 • Prowadzi psychoedukację dla pracowników CPR ukierunkowaną na podnoszenie ich osobistych kompetencji w zakresie skutecznej obsługi zgłoszeń oraz konstruktywnego radzenia sobie ze stresem
 • Współdziała z koordynatorami-trenerami w przygotowywaniu rocznych planów szkoleń oraz określaniu potrzeb szkoleniowych dla pracowników CPR


Warunki pracy

praca w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Centrum Powiadamiania Ratunkowego, zlokalizowanym na parterze budynku C1. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, z dostępem do światła dziennego. Do dyspozycji komputer i urządzania biurowe. Warunki uciążliwe: sztuczne oświetlenie w okresie zimowym, praca siedząca, przy stanowisku komputerowym. Pomieszczenia CPR nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Spotkania z psychologami z innych CPR w kraju.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty oraz własnoręcznie podpisane oświadczenia i list motywacyjny.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe psychologiczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
doświadczenia zawodowego związanego z interwencjami kryzysowymi lub w zakresie związanym z interwencjami kryzysowymi świadczonymi w innych instytucjach, w tym Policji, Państwowej Straży Pożarnej, systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz innych podmiotach, które zatrudniają psychologów w celu świadczenia zadań z zakresu interwencji kryzysowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego
 • Znajomość rozporządzenia: w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego, w sprawie szkoleń operatorów numerów alarmowych, w sprawie zakresu informacji umieszczanych w karcie oceny pracy, karcie oceny kompetencji i karcie samooceny oraz wzorów tych kart
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • List motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o
  }
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Zamość 22.09.2021
  ASYSTENT FOTOGRAFA 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Gdańsk 22.09.2021
  HIGIENISTKA/ PIELĘGNIARKA SZKOLNA (M/K) 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 16.09.2021
  Recepcjonista/ Recepcjonistka 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Grójec 16.09.2021
  asystent ds. inwentaryzacji 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  PIELĘGNIARKA 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more