0

aplikacje

id #2400980 13.09.2021

inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej

Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor w Wydziale Prewencji i Ruchu Drogowego

33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Berka Joselewicza 4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych w KPP w Dąbrowie Tarnowskiej, w tym:
 • monitoruje przestrzeganie przepisów o ochronie danych oraz wewnętrznych procedur i zaleceń dotyczących przetwarzania danych, przeprowadza audyty, opracowuje sprawozdania i zalecenia,
 • bierze udział w przeprowadzaniu analizy ryzyka i zagrożeń,
 • organizuje szkolenia wstępne i okresowe z zakresu ochrony danych osobowych, pełni funkcję punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych, udziela wsparcia i wyjaśnień osobom, których prawa zostały naruszone, sprawuje nadzór nad aktualizacją dokumentacji i wewnętrznych procedur zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych.
 • Prowadzi gospodarkę mandatową w Komendzie Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • Rejestruje sprawy o wykroczenia w policyjnych bazach danych oraz aktualizuje dane dotyczące prowadzonych spraw,
 • Sporządza i wydaje zaświadczenia o zdarzeniach drogowych,
 • Opracowuje dokumentację fotograficzną sporządzoną przez policjantów Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego oraz przekazuje ją do prowadzonych postępowań,
 • Prowadzi ewidencję godzin nadliczbowych policjantów Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego,
 • Rejestruje pojazdy w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym,
 • Kompletuje i przygotowuje dokumenty celem ich przekazania do archiwum,
 • Zastępuje technika do spraw administracyjno-biurowych Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego w razie jego nieobecności.


Warunki pracy

Praca w systemie jednozmianowym. Stanowisko pracy wyposażone w zestaw komputerowy, drukarkę i telefon. Praca przy komputerze powyżej połowy dobowego czasu pracy. Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Wejście główne do budynku Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej oraz ciągi komunikacyjne na parterze są przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. Pomieszczenia biurowe Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego oraz pomieszczenie sanitarne zlokalizowane na parterze budynku są częściowo przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz przepisów wykonawczych
 • Znajomość obsługi komputera. Systematyczność i rzetelność. Umiejętność samodzielnej organizacji pracy. Umiejętność pracy w zespole.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzula "Poufne" lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o Ochronie Informacji Niejawnych
 • nieposzlakowana opinia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów
  }
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Olsztyn 21.09.2021
  KOORDYNATOR USŁUG SPRZĄTANIA I OCHRONY 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Rzeszów 21.09.2021
  SPECJALISTA DS. DYSTRYBUCJI MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 21.09.2021
  Asystent/ka Zarządu 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Brzeg Dolny 21.09.2021
  Pracownik produkcji Bosch i Siemens 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Stargard 21.09.2021
  OPERATOR PRODUKCJI 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more