0

aplikacje

id #2400974 13.09.2021

główny specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw sprawozdawczości budżetowej i finansowej resortu w Wydziale II Finansowania cz. 24 i Sprawozdawczości Resortu w Departamencie Finansowym - nabór na zastępstwo

00-071 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sporządza i analizuje łączne miesięczne, kwartalne i roczne sprawozdania resortu w zakresie dochodów, wydatków i stanów na rachunkach bankowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Sporządza i analizuje łączne kwartalne i roczne sprawozdania resortu w zakresie należności i zobowiązań jednostek sfery budżetowej podległych Ministerstwu oraz zbiorczych sprawozdań w zakresie należności i zobowiązań podległych Ministerstwu osób prawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Uzgadniania plan cz. 24 według instytucji poległych, decyzji, klasyfikacji budżetowej i budżetu zadaniowego na potrzeby prowadzenia wewnętrznych baz danych dotyczących wykonania wydatków resortu
 • Weryfikuje pod względem formalno-rachunkowym roczne sprawozdania finansowe podległych instytucji kultury oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, a także współpracuje w tym zakresie z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa oraz jednostkami zewnętrznymi
 • Sporządza inne informacje finansowe o charakterze sprawozdawczym, wynikające z dyspozycji ministra właściwego ds. finansów
 • Współuczestniczy w opracowywaniu okresowej informacji opisowej z wykonania budżetu państwa w cz. 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na potrzeby kierownictwa resortu oraz rocznej opisowej informacji z wykonania budżetu państwa w cz. 24 i dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego


Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich,
- bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich
- konieczna asysta innego pracownika/opiekuna,
- w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
- nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
- obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,
- praca w pokoju wieloosobowym,
- praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych,
- przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu dokumentów do Ministerstwa, Biuro Podawcze czynne w godz. 8.15 - 16.00). Dokumenty można dostarczyć osobiście do Biura Podawczego lub wysłać pocztą. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej istnieje możliwość przekazania oferty wyłącznie przez ePUAP.


List motywacyjny i oświadczenia powinny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Kopie dokumentów dotyczących doświadczenia zawodowego muszą potwierdzać wymagany okres oraz wymagany obszar zatrudnienia. Deklaracja kandydata nie stanowi potwierdzenia zakresu i długości wymaganego doświadczenia zawodowego. W ofercie należy podać dane do kontaktu (nr telefonu, adres e-mail).


Kandydatki/kandydaci

}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Gliwice 22.09.2021
Pracownik produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Chełm 22.09.2021
PRACOWNIK PRODUKCJI - GOSPODARCZY 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Poznań 22.09.2021
praktykant/ka w dziale HR 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
specjalista ds. utrzymania ruchu 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Opole 21.09.2021
MŁODSZY SPECJALISTA DS. EKSPLOATACJI 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more