0

aplikacje

id #2400973 13.09.2021

starszy inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw Zadrzewień i ochrony gatunkowej, w Wydziale Spraw Terenowych,

60-529 Poznań ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie zezwoleń na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków chronionych,
 • Prowadzenie spraw i przygotowywanie postanowień związanych z uzgodnieniami zezwoleń na usuwanie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej,
 • Przygotowywanie sprawozdań dotyczących zwierząt gatunków chronionych,
 • Prowadzenie spraw związanych z szacowaniem szkód i ustalaniem wysokości odszkodowań za szkody wyrządzane przez zwierzęta chronione w celu wypłaty odszkodowań osobom poszkodowanym,
 • Prowadzenie spraw dotyczących uzgodnień uchwał dla następujących form ochrony przyrody: użytku ekologicznego, stanowiska dokumentacyjnego, zespołu przyrodniczo – krajobrazowego i pomnika przyrody.


Warunki pracy

- Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,


– Budynek wyposażony w windę osobową,


– Siedziba urzędu mieści się na XI - XIII piętrze budynku ,


- Dostępność światła dziennego oraz sztucznego,


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,


- Zagrożenie korupcją,


- praca w terenie,


 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie profilowane w zakresie biologii, ochrony środowiska, geografii, leśnictwa, rolnictwa,

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w pracy związanej z ochroną przyrody, ochroną środowiska lub pokrewnej,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • umiejętność rozpoznawania gatunków podlegających ochronie,
 • wiedza merytoryczna z zakresu dendrologii,
 • znajomość oraz umiejętność interpretacji przepisów prawa z zakresu ochrony przyrody i środowiska, Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, komunikatywność,
 • umiejętność trafnej oceny sytuacji, wiązania faktów i wyciągania wniosków,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • umiejętność pracy z systemami GIS,
 • umiejętność obsługi komputera (Windows),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość języnak niemieckiego lub angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • radzenie sobie ze stresem oraz pracą pod presją czasu,
 • umiejętność prowadzenia negocjacji,
 • możliwość użytkowania własnego samochodu do celów służbowych,


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Pabianice 20.09.2021
pracownik produkcji- nastawiacz maszyn 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 21.09.2021
specjalista ds. kadr i płac 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Lublin 21.09.2021
Kierownik Działu Kontroli Jakości 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 20.09.2021
Starszy specjalista ds. księgowości 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more