0

aplikacje

id #2400970 13.09.2021

starszy inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Komenda Powiatowa Policji w Świdniku

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw obsługi baz danych policyjnych w Wydziale Ruchu Drogowego

21-045 Świdnik Al. Lotników Polskich 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wprowadza dane do systemu SEWIK (rejestracja wypadków i kolizji)
 • sporządza okresowe analizy stanu bezpieczeństwa na drogach na podstawie danych z systemu SEWIK
 • rejestruje karty Mrd 5/1
 • rejestruje i modyfikuje dane dot. zabezpieczonych pojazdów w systemie „Parking”
 • wprowadza i aktualizuje statystyki KPP w Świdniku w zakresie ruchu drogowego
 • udziela odpowiedzi na zapytania podmiotów zewnętrznych w sprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • prowadzi okresową kontrolę zgodności danych w bazie SEWIK


Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,
praca w siedzibie urzędu, możliwe również wyjazdy służbowe (w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych),
praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym w pomieszczeniu przy oświetleniu naturalnym oraz sztucznym,
większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej, praca z dokumentami,
praca przy monitorze ekranowym  powyżej 4 godzin dziennie, prowadzenie rozmów telefonicznych, udzielanie informacji petentom,
budynek KPP w Świdniku posiada pochylnię do ruchu pieszego i dla osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego usytuowaną na zewnątrz budynku, drzwi wejściowe do budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych oraz szerokość korytarzy dostosowana jest do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, budynek wyposażony jest w dźwig osobowy zapewniający dostęp osobom niepełnosprawnym do wszystkich użytkowych kondygnacji budynku, jedno z ogólnodostępnych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych przez zapewnienie przestrzeni manewrowej, zastosowanie w tym pomieszczeniu i na trasie dojazdu do niego drzwi bez progów, zainstalowanie uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych, brak oznaczeń dla osób niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
administracja publiczna, na stanowisku z obsługą komputera

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz przepisów wykonawczych
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej, kodeks postępowania administracyjnego
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • odpowiedzialność, sumienność, terminowość,
 • umiejętność pracy samodzielnej,
 • znajomość obsługi komputera (pakiet biurowy – MS Word, MS Excel, Internet)
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów ustawy o Policji, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu karnego
 • prawo jazdy kat. B
 • staż lub doświadczenie zawodowe w pracy w jednostkach Policji


Dokumenty i
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Słowacja, Svidník 08.06.2021
Pracownik Produkcji- Pakowacz 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Słowacja, Ilava 27.06.2021
INFORMATYK 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Słowacja, Svidník 08.06.2021
PRACOWNIK PRODUKCJI 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more