0

aplikacje

id #2400969 13.09.2021

starszy inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw kontroli w Wydziale Inspekcji

35-101 Rzeszów ul. Gen. M. Langiewicza 26

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Udział w kontrolach podmiotów korzystających ze środowiska, w celu ustalenia stanu faktycznego i zapewnienia przestrzegania wymagań prawnych.
 • Udział w prowadzeniu postępowań administracyjnych. Samodzielne przygotowywanie projektów decyzji, wystąpień i zarządzeń pokontrolnych oraz innych dokumentów lub zbiorczych opracowań w celu załatwienia sprawy.


Warunki pracy


 • praca w siedzibie urzędu i w terenie - wykonywanie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska,

 • praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych,

 • nietypowe godziny pracy (praca w systemie zmianowym),

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

 • praca w pozycji wymuszonej - siedzącej,

 • kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym,

 • stanowisko pracy mieści się na parterze,

 • budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim oraz mających problemy z poruszeniem się po schodach - 3-piętrowy budynek, brak windy.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie w zakładce: Praca - Oferty pracy.

 • Oferty kandydatów uczestniczących w procesie rekrutacji, niewyłonionych w trakcie naboru, zniszczymy po upływie
  1 miesiąca od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie. Oferty kandydatów wymienionych w protokole naboru, ale niezatrudnionych zniszczymy po upływie 3 miesięcy od zakończenia naboru.

 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie.

 • Przewidywany termin zatrudnienia: listopad 2021 r.

 • Dodatkowe informacje, w tym informacje o wysokości proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod nr tel.: 17 854 38 41 wew. 314.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego
w obszarze stosowania przepisów z zakresu ochrony środowiska

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska
 • Znajomość przepisów ustawy o odpadach
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo wodne
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość przepisów ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • Posiadanie kompetencji miękkich: komunikatywność, współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia o zatrudnieniu, opinie lub referencje dot. stażu i
  }
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Gdańsk 13.09.2021
  starszy inspektor 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Wrocław 13.09.2021
  inspektor wojewódzki 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Słupsk 14.09.2021
  Dyrektor Regionu Północno-Zachodniego 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Kielce 14.09.2021
  Młodszy planista produkcji - bez doświadczenia 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more