0

aplikacje

id #2400967 13.09.2021

główny specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Ministerstwo Finansów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw badania, kształtowania i rozwoju polityki kadrowej KAS w Zespole do Spraw Koordynacji i Rozwoju Zawodowego oraz Współpracy z KSS, Departament Budżetu, Majątku i Kadr Krajowej Administracji Skarbowej (jednostka organizacyjna Krajowej Administracji Skarbowej)

00-916 Warszawa ul. Świętokrzyska 12

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Inicjuje i realizuje projekty rozwojowe podnoszące poziom jakości pracy pracowników Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz prowadzi spotkania z przedstawicielami jednostek odpowiedzialnymi za rozwój kadr.
 • Identyfikuje potrzeby pracowników i funkcjonariuszy KAS i projektuje usługi podnoszące poziom jakości ich pracy oraz inicjuje i prowadzi badania satysfakcji wśród pracowników KAS.
 • Realizuje projekty związane z dostosowaniem systemu szkoleń prowadzonych przez Krajową Szkołę Skarbowości (KSS) do potrzeb rozwojowych KAS i współpracuje ze szkołą oraz z innymi jednostkami w zakresie polityki szkoleniowej KAS.
 • Realizuje zadania związane z opracowywaniem strategii związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w KAS oraz nadzoruje wskaźniki jakościowe w izbach administracji skarbowej i urzędach skarbowych w zakresie pracy pionów personalnych.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służboweInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

CV ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ
KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA.


Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.


Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/wzory-oswiadczen 


Ministerstwo zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z kandydatami, których oferty spełniają wymagania formalne.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze rozwojowo-kadrowym

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów odnoszących się do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w oparciu o ustawę kodeks pracy, ustawę o służbie cywilnej, ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, ustawę o praktykach absolwenckich oraz aktów wykonawczych w tym zakresie
 • Znajomość regulacji prawnych w zakresie zamówień publicznych
 • Wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność argumentowania
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Poznań 22.09.2021
praktykant/ka w dziale HR 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 21.09.2021
Asystent/ka Zarządu 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more