0

aplikacje

id #2400964 14.09.2021

Szkoła podstawowa, nauczyciel wspomagający

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy

Dane adresowe:

Typ: Szkoła podstawowa
Rodzaj placówki: publiczna
Nazwa szkoły/placówki: Szkoła Podstawowa nr 127
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Kowieńska
Nr domu: 12/20
Kod pocztowy: 03-438
Telefon: 0226193088
Email: sekretariat@sp127.edu.pl

Szczegóły dotyczące oferty:

Przedmiot: pedagogika specjalna
Liczba godzin w tygodniu: 20
Wymiar zatrudnienia: Wakat
Data dodania: 2021-09-09
Termin składania dokumentów: 2021-09-16
Opis oferty pracy:

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 127 im. Henryka Sienkiewicza zatrudni od zaraz  w wymiarze 20/20 nauczyciela współorganizującego kształcenie ucznia klasy IV z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zespół Aspergera.

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o aplikowanie dokumentów na adres poczty elektronicznej: sekretariat@sp127.edu.pl lub złożenie w sekretariacie szkoły, ul. Kowieńska 12/20 w Warszawie.

Dyrekcja szkoły będzie kontaktowała się z wybranymi osobami.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

Na podstawie art 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Szkoła Podstawowa nr 127 im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie maich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko nauczyciela. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt. 11 RODO.

Część informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 127 im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod.oswiata@dbfopraga-pn.waw.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

 

}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Click to show more