0

aplikacje

id #2400723 13.09.2021

inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu

Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw prowadzenia obsługi administracyjno-kancelaryjnej w Placówce Straży Granicznej w Ustrzykach Górnych

37-700 Przemyśl Ul. Mickiewicza 34

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sprawdza poprawność dokumentów jawnych i niejawnych pod względem formalnym, zgodność załączników ze stanem faktycznym w celu podjęcia decyzji o przyjęciu do rejestracji dokumentu, bądź odmowie przyjęcia jeżeli nie zostały spełnione wymogi formalne wynikające z przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych
 • Przyjmuje, ewidencjonuje, przechowuje, przekazuje i wysyła materiały jawne i niejawne, prowadzi urządzenia ewidencyjne, udostępnia i wydaje materiały osobom uprawnionym, porządkuje posiadany zasób materiałów, egzekwuje zwrot materiałów jawnych i niejawnych w celu zapewnienia zgodnego z przepisami prawa prawidłowego obiegu dokumentów. Prowadzi ewidencję referentek i pieczęci w Placówce. Realizuje zadania w zakresie zmian lub znoszenia klauzuli tajności dokumentów niejawnych w celu realizacji obowiązujących regulacji prawnych. Prowadzi książkę wyznaczania funkcjonariuszy i pracowników do konwojowania przesyłek.
 • Wykonuje określone czynności pracy kadrowej, a w szczególności prowadzi miesięczne listy obecności, roczne karty ewidencji obecności funkcjonariuszy, miesięczne karty ewidencji czasu pracy pracowników, a także rozlicza na bieżąco godziny nadliczbowe pracowników i funkcjonariuszy w celu przekazania danych do WKiS BiOSG, oraz w celu prawidłowego i rzeczywistego rozliczania czasu pracy i służby. Wykorzystuje moduły CBD SG SWK do rozliczania ewidencji kadrowej. Prowadzi rejestr zwolnień lekarskich, sprawdza poprawność ich wypełnienia, rejestruje oraz przesyła do właściwej komórki kadrowej. Na bieżąco nadzoruje zgodność wykorzystywania urlopów przez funkcjonariuszy i pracowników z zatwierdzonymi planami, jak również dba o prawidłowe i terminowe składanie wniosków urlopowych.
 • Sporządza rozkaz dzienny Komendanta Placówki oraz wypisuje, wydaje i ewidencjonuje polecenia wyjazdu służbowego na podstawie wypisu z rozkazu dziennego w celu zapewnienia możliwości rozliczenia się funkcjonariuszy i pracowników z delegacji służbowych.
 • Obsługuje system CBD SG SWK w zakresie zgodnym z posiadanym upoważnieniem. Na bieżąco korzysta z systemu CBD SG SWK w zakresie weryfikacji czasu pracy funkcjonariuszy i pracowników placówki, wykorzystuje te dane w ramach prowadzonej dokumentacji oraz nadzoruje poprawność wprowadzanych danych w tym zakresie. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości ,przesyła do rewidenta w ramach systemu CBD SG SWK propozycji poprawek czasu pracy funkcjonariuszy i pracowników zgodnie z posiadanym upoważnieniem
 • Realizuje wytwarzanie dokumentów powierzonych przez Komendanta Placówki oraz kompletuje i przedkłada do podpisu przełożonemu, w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w placówce. Opracowuje zestawienia, meldunki i sprawozdania z zakresu działalności kancelarii ogólnej oraz inne zlecone przez komendanta Placówki i przesyła do właściwych adresatów.
 • Prowadzi obsługę pokoi gościnnych Placówki polegającą na prowadzeniu książki meldunkowej osób korzystających z pokoi gościnnych i internatowych, wypisywaniu faktur Vat, obsługi kasy fiskalnej w celu potwierdzenia i udokumentowania opłat pobieranych od gości za korzystanie z pokoi gościnnych
 • Współpracuje z Archiwum Zakładowym BiOSG w zakresie przyjmowania, przechowywania i przesyłania dokumentów archiwalnych. W ramach komisji klasyfikuje dokumenty niearchiwalne przechowywane w kancelarii ogólnej placówki, sporządza dokumentację w tym zakresie i przesyła ją do właściwej komórki BiOSG celem zatwierdzenia protokołów. Na bieżąco rozlicza urządzenia ewidencyjne z posiadanych dokumentów
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Słubice 13.09.2021
Mobilny Technik/ Lider obiektu - tylko jedna zmiana! 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 14.09.2021
Młodszy Specjalista ds. Przetargów 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Katowice 13.09.2021
Specjalista ds. Transportu 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 13.09.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more