0

aplikacje

id #2400722 13.09.2021

inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw obsługi sekretariatu w Dziale Administracji

85-377 Bydgoszcz Ul.Cieplica 7

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi sekretariat, w tym wszelkie sprawy związane przyjmowaniem, rejestracją, wysyłką, rozdziałem korespondencji– również w systemie elektronicznym - przekazuje korespondencję i inne dokumenty do własciwych komórek organizacyjnych, odbiera telefony, udziela informacje, kieruje zainteresowanych do właściwych komórek.
 • Prowadzi terminarz kierownika jednostki, bierze udział w organizowaniu spotkań, szkoleń i innych przedsięwzięć, obsługuje interesantów i gości kerownictwa urzędu, załatwia drobne sprawy urzędowe i inne ( przygotowanie sali, napojów, itd.).
 • Prowadzi dokumentację kierownika jednostki (zbiory zarządzeń, zaproszeń, podziękowań, protokołów z narad, kontroli, itp., prowadzi książkę kontroli jednostki, archiwizuje dokumentację prowadzonych spraw
 • Powiela, skanuje, sporządza proste pisma
 • Prowadzi ewidencję wyjazdów służbowych, w tym przygotowuje polecenia tych wyjazdów


Warunki pracy

Praca ma charakter typowo biurowy, polega głównie na obsłudze kancelaryjnej  urzędu. Przy wykonywaniu obowiazków  wykorzystywane są typowe urządzenia i narzędzia biurowe (telefefon, komputer, skaner, poczta elektroniczna, Internet).


Pracownik na tym stanowisku ma codziennny kontakt z podmiotmi  zainteresowanymi (klienci zewnetrzni, kierownictwo i pracownicy urzędu, inne jednostki i instytucje publiczne, itp). Pełni ważną rolę w procesie obiegu dokumentacji i informacji w urzędzie. Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopia prawa jazdy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-09-23
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy
  ul.Cieplicka 7; 85-377 Bydgoszcz
  }
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Warszawa 14.09.2021
  Młodszy Specjalista ds. Przetargów 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Gdańsk 13.09.2021
  starszy inspektor 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Gdańsk 13.09.2021
  inspektor ochrony zabytków 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Słubice 13.09.2021
  Mobilny Technik/ Lider obiektu- rozwijaj się z nami! 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Operator produkcji - praca od zaraz! 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more