0

aplikacje

id #2400721 13.09.2021

główny specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw kontroli w Wydziale Kontroli POIiŚ w Biurze Kontroli i Audytu

00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kieruje zespołem kontrolującym i przeprowadza kontrole: na miejscu realizacji projektu w tym kontrole pomocy technicznej, procedur zawierania umów, kontrole na zakończenie, kontrole trwałości u beneficjentów oraz kontrole systemowe w podległych IW zgodnie z planem kontroli oraz przeprowadza kontrole doraźne
 • Sporządza i podpisuje informacje pokontrolne, opracowuje zalecenia pokontrolne, wprowadza dane do systemów informatycznych i rejestru kontroli, przedkłada Instytucji Zarządzającej (IZ) informacje pokontrolne oraz archiwizuje dokumentację z kontroli
 • Koordynuje prace związane z przygotowaniem, aktualizacją i zatwierdzaniem instrukcji wykonawczych IP oraz IW w zakresie dotyczącym zadań komórki
 • Monitoruje i weryfikuje przy pomocy rejestru kontroli stopień realizacji przez beneficjentów i Instytucje Wdrażające POIiŚ wydanych zaleceń pokontrolnych
 • Przeprowadza weryfikację kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wykonywanych w celu zabezpieczenia prawidłowości funkcjonowania systemu wdrażania funduszy europejskich w ramach PO IiŚ 2014-2020
 • Kieruje zespołem kontrolującym i przeprowadza kontrole: kontroli dotacji celowych udzielonych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (POPT)
 • Opiniuje projekty aktów prawnych, dokumentów (w tym także dokumentów w języku angielskim) oraz wytycznych w ramach PO IiŚ 2007-2013 i 2014-2020 dotyczących kontroli


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • zagrożenie korupcją

 • przeprowadzanie kontroli w innych urzędach


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca na I piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

 • podczas wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnychInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Prosimy o podanie w aplikacji adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu zapewnienia sprawnej komunikacji w procesie naboru.

 • Jako członek Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji promujemy dobre praktyki w rekrutacji oraz tworzymy standardy w tym zakresie. Ważna jest dla nas dbałość o relacje z kandydatami i ich doświadczenia w procesie rekrutacji (Candidate Experience).

 • Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa Klimatu i Środowiska zapraszamy do zapisania się do newslettera: https://ankiety.mos.gov.pl/762824/lang-plWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • doświadczenie zawodowe: powyżej 4 lat w jednostkach sektora finansów publicznych albo 1,5 roku w obszarze
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Poznań 22.09.2021
rekruter on-site 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Brzeg Dolny 21.09.2021
Pracownik produkcji Bosch i Siemens 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gliwice 22.09.2021
Pracownik produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Poznań 22.09.2021
praktykant/ka w dziale HR 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more