0

aplikacje

id #2400719 13.09.2021

fotograf

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Archiwum Państwowe w Rzeszowie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

fotograf do spraw digitalizacji zasobu archiwalnego w Oddziale II - gromadzenia, opracowania i zabezpieczania zasobu archiwalnego

35-612 Rzeszów ul. Władysława Warneńczyka 57

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonuje kopie cyfrowe materiałów archiwalnych w celu zabezpieczenia i zachowania dokumentów oryginalnych, a także ułatwienie do nich dostępu, np. online
 • Obrabia cyfrowo wykonywane kopie cyfrowe np. zmienia ich format zapisu z .tiff na format użytkowy .djvu w celu ułatwienia do nich dostępu
 • Wprowadza dane dotyczące kopii cyfrowych dokumentów do komputerowych baz danych w celu umożliwienia ich ewidencji i wyszukiwania
 • Kontroluje poprawność i kompletność wykonywanych kopii cyfrowych
 • Archiwizuje wykonywane kopie cyfrowe w celu ich przechowywania i zabezpieczenia
 • Przygotowuje materiały archiwalne do kopiowania


Warunki pracy

Praca w siedzibie Urzędu przy komputerze - obsługa skanerów, kontakt z kurzem (zniszczony papier). Skanery nie wymagają pracy przy sztucznym oświetleniu. Stanowisko pracy zlokalizowane jest na drugim piętrze. Pomieszczenie klimatyzowane. Na tym samym piętrze znajduje sie pomieszczenie socjalne (przygotowywanie, spożywanie posiłków). Dla osób niepełnosprawnych istnieje możliwość poruszania się po budynku (podjazdy, windy, drzwi odpowiedniej szerokości, dostosowane toalety) – brak barier architektonicznych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.


Oferty można osobiście składać w siedzibie Urzędu (sekretariat) w godz. 7.30 – 15.30 oraz listownie z dopiskiem na kopercie „NABÓR - FOTOGRAF”.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Umiejętność obsługi komputera, tj. znajomość systemu Windows, pakietu Office (Word, Excel, Access), programów pakujących
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
  • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie
 • }
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Kraków 07.09.2021
  Architekt Prowadzący 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Lublin 18.08.2021
  GRAFIK KOMPUTEROWY 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  INŻYNIER PROJEKTANT TECHNOLOG 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Poznań 23.08.2021
  Projektant Sieci Teletechnicznych - rekrutacja online 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Kraków 26.08.2021
  Inżynier elektryk - projektant 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more