0

aplikacje

id #2400711 13.09.2021

starszy inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw Zespołu Gospodarki Mieszkaniowej Sekcji Gospodarki Mieszkaniowej i Kwaterunkowej Wydział Techniki i Zaopatrzenia

80-563 Gdańsk ul. Oliwska 35

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych celem ustalenia uprawnień funkcjonariuszy do równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych celem ustalenia uprawnień funkcjonariuszy do pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego
 • Prowadzenie korespondencji w sprawach mieszkaniowych z zachowaniem właściwych terminów
 • Bieżąca analiza potrzeb w zakresie zapotrzebowania na środki finansowe celem realizacji uprawnień do świadczeń wraz ze sporządzeniem zapotrzebowania na środki finansowe
 • Prowadzenie ewidencji lokali i świadczeniobiorców celem sporządzania okresowych i doraźnych sprawozdań
 • Prowadzenie teczek mieszkaniowych
 • Prowadzenie spraw związanych z wykupem lokalu


Warunki pracy

Praca biurowa przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, wysoki parter, budynek
2 kondygnacyjny, bez windy.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”.


W związku z  powyższym, za kompletne oferty uznaje się oferty, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, CV, oraz oświadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie. 


Wynagrodzenie zasadnicze wg. mnożnika: 1,500 tj. 3047,94 zł. + dodatek za wysługę latWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w administracji

pozostałe wymagania niezbędne:

 • życiorys/CV i list motywacyjny - podpisane własnoręcznie
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dostępu do informacji o klauzuli „ poufne”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa do informacji niejawnych o klauzuli „ zastrzeżone”
 • wysoka kultura osobista


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dostępu do informacji o klauzuli „poufne”
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Kielce 21.09.2021
SPECJALISTA DO SPRAW PROMOCJI 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 21.09.2021
manager działu księgowości 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Brzeg Dolny 21.09.2021
Pracownik produkcji Bosch i Siemens 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 21.09.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Łódź 22.09.2021
Pracownik produkcji I zmiana 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more