0

aplikacje

id #2400709 13.09.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista w Wydziale Obsługi Kancelaryjnej, Biuro Administracyjno-Finansowe

00-928 Warszawa Chałubińskiego 4/6

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizuje zadania związane z obsługą korespondencji w Ministerstwie, w tym: przyjmuje i rejestruje w systemie elektronicznym (EZD) korespondencję przychodzącą do Ministerstwa za pośrednictwem operatora pocztowego, wymiany międzyresortowej oraz wpływającej bezpośrednio do Kancelarii; przygotowuje przesyłki do wysyłki za pośrednictwem operatora pocztowego, punktu wymiany międzyresortowej; dostarcza korespondencję z Ministerstwa do Punktu wymiany międzyresortowej i odbiera korespondencję dla Ministerstwa; przyjmuje korespondencję na wysyłkę kurierską i ją realizuje; przekazuje przesyłki niejawne do Kancelarii Tajnej Ministerstwa;
 • Obsługuje Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w zakresie korespondencji kierowanej do Ministerstwa; skrzynkę elektroniczną w zakresie odbierania i drukowania faktur wpływających na adres faktury@mi.gov.pl, a następnie rejestruje i przekazuje do odpowiednich komórek organizacyjnych; skrzynkę elektroniczną kancelaria@mi.gov.pl polegająca na rejestrowaniu wiadomości i przekazywaniu ich do odpowiednich komórek organizacyjnych; sekretariaty kierownictwa Ministerstwa w zakresie roznoszenia zarejestrowanej korespondencji zewnętrznej, prasy oraz korespondencji wewnętrznej; komórki organizacyjne w zakresie usług poligraficznych;
 • Realizuje zadania związane z obsługą składu chronologicznego tj. przyjmuje, wypożycza, wyrejestrowuje dokumentację zgromadzoną w składzie pracownikom MI;
 • Obsługuje telefonicznie interesantów zewnętrznych i wewnętrznych oraz bezpośrednio obsługuje klientów zewnętrznych


Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
• węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane
do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
• mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
• praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


• wysiłek fizyczny


• zagrożenie korupcją


• permanentna obsługa klientów zewnętrznych


• rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).

 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).

 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
  Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Rzeszów 21.09.2021
SPECJALISTA DS. DYSTRYBUCJI MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 21.09.2021
Specjalista w Wydziale Eksploatacji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Poznań 21.09.2021
Specjalista w Wydziale Najmu 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gdańsk 22.09.2021
Specjalista ds. obsługi kredytów hipotecznych 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 21.09.2021
manager działu księgowości 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more