0

aplikacje

id #2396603 12.09.2021

SPECJALISTA DS. SPRAWOZDAWCZOŚCI I ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy

KONKURS NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. SPRAWOZDAWCZOŚCI I ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH

Prokurator Krajowy ogłasza konkurs na staż urzędniczy na stanowisko specjalisty ds. sprawozdawczości i środków budżetowych w Biurze Budżetu i Majątku Prokuratury w Prokuraturze Krajowej w trybie art. 3b ust 1-5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018 r., poz. 577).

 • Stosownie do art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018 r., poz. 577) urzędnikiem może zostać osoba, która odbyła staż urzędniczy w sądzie lub prokuraturze. Na podstawie art. 3 ust. 3 ww. ustawy od obowiązku odbycia stażu urzędniczego zwolnione są osoby, które ukończyły aplikację sędziowską lub prokuratorską. Właściwy prokurator może zwolnić z obowiązku odbycia stażu urzędniczego lub jego części osobę, wybraną w drodze konkursu, która wykaże się wymaganym programem stażu urzędniczego wiedzą teoretyczną, w szczególności znajomością organizacji i funkcjonowania prokuratury, umiejętnością stosowania tej wiedzy w praktyce oraz znajomością metod i technik pracy biurowej (art. 3 a ust. 2 ww. ustawy).
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Prokuraturze Krajowej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

 

wymiar etatu: 1,0

liczba stanowisk pracy: 1

miejsce wykonywania pracy: Warszawa

 

Główne obowiązki:

 • prowadzenie ewidencji zmian planu wydatków oraz ewidencji wykonania planu wydatków w układzie zadaniowym oraz sporządzanie sprawozdania w tym zakresie (w tym w TrezorBZ);
 • prowadzenie ewidencji zmian planu wydatków oraz ewidencji wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich i budżetu państwa na realizację programów operacyjnych;
 • opracowywanie rocznych harmonogramów realizacji wydatków i zapotrzebowań na środki dla podległych jednostek oraz prowadzenie szczegółowej ewidencji w tym zakresie;
 • kontrola formalno-rachunkowa sprawozdań budżetowych podległych dysponentów oraz sporządzanie łącznych sprawozdań budżetowych na podstawie sprawozdań jednostkowych;
 • kontrola formalno-rachunkowa sprawozdań finansowych podległych dysponentów oraz sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego na podstawie sprawozdań jednostkowych;
 • prowadzenie bieżącej korespondencji związanej z zakresem obowiązków.

 

Wykształcenie: wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia – preferowane ekonomiczne lub finansowe.

}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Brodnica 22.09.2021
PRACOWNIK DZIAŁU KONSTRUKCYJNEGO 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Poznań 22.09.2021
praktykant/ka w dziale HR 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Olsztyn 21.09.2021
KOORDYNATOR USŁUG SPRZĄTANIA I OCHRONY 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gliwice 22.09.2021
Pracownik produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 21.09.2021
Asystent/ka Zarządu 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more