0

aplikacje

id #2396539 11.09.2021

REFERENT W PLACÓWCE TERENOWEJ KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W GRUDZIĄDZU (NR 3737)

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/21/3737


Obowiązki:

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
- przyjmowanie i kompletowanie wniosków,
- rozpatrywanie wniosków oraz ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia
społecznego rolników i wysokości świadczeń,
- sporządzanie decyzji w zakresie: ustalania prawa do świadczeń emerytalno-rentowych,
zmian w prawie i wysokości emerytur i rent, wstrzymywania, zawieszania i wznawiania
wypłaty emerytur i rent, zbiegu prawa do świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-
rentowego z prawem do świadczeń z innych tytułów,
- ustalanie okoliczności powstania nadpłat i niedopłat emerytur i rent, ustalanie ich
wysokości oraz dochodzenie zwrotu nienależnie pobranych emerytur.

Warunki pracy:
Praca administracyjno-biurowa wykonywana w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w tym praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).
Budynek Placówki, w którym wykonywana będzie praca nie jest dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek trzykondygnacyjny, posiada windę. Miejsce wykonywania pracy znajduje się na pierwszym piętrze budynku. Praca wymaga przemieszczania się pomiędzy piętrami.Wymagania:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:

  • średnie ogólnokształcące, brak

Wymagania pożądane:

Wykształcenie:

  • wyższe (w tym licencjat), brak

Pozostałe wymagania:

  • Wymagania konieczne:- wymagane wykształcenie: min. średnie; preferowane administracyjne, ekonomiczne,- znajomość ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i statutu KRUS,- znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,- znajomość rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Unii Europejskiej) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE,- wysoka kultura osobista,- umiejętność obsługi aplikacji i urządzeń biurowych,- umiejętność szybkiego doskonalenia zawodowego,- umiejętność pracy w zespole,- pozytywne podejście do interesanta,- komunikatywność.


Miejsce pracy: Adama Mickiewicza 40, 86-300 Grudziądz, powiat: m. Grudziądz, woj: kujawsko-pomorskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony

Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty i oświadczenia:- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,- kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych,- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jeżeli zostały zawarte w złożonych w ofercie pracy dokumentach.Uwagi dotyczące wymaganych dokumentów i oświadczeń:- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: https://www.krus.gov.pl/bip/praca-w-krus,- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie, dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni. W przypadku ukończenia studiów wyższych lub uzyskania tytułu zawodowego na uczelni zagranicznej należy dołączyć kopię nostryfikacji dyplomu,- w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy

}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

PIASECZNO - Technik Farmacji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
WIĘCBORK - TECHNIK FARMACEUTYCZNY 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
WARSZAWA (Bemowo) - Technik/stażysta 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
RUDA ŚLĄSKA TECHNIK FARMACEUTYCZNY 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more