0

aplikacje

id #2396504 10.09.2021

Nauczyciel, Przedszkole, wychowanie przedszkolne — przedszkole nr 318 „zielony zakątek”

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy

Dane adresowe:

Typ: Przedszkole
Rodzaj placówki: publiczna
Nazwa szkoły/placówki: Przedszkole nr 318 Zielony Zakątek
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Kochanowskiego
Nr domu: 9a
Kod pocztowy: 01-864
Telefon: 723 240 959
Email: p318@edu.um.warszawa.pl

Szczegóły dotyczące oferty:

Przedmiot: wychowanie przedszkolne
Liczba godzin w tygodniu: 13
Wymiar zatrudnienia: Zastępstwo
Data dodania: 2021-09-10
Termin składania dokumentów: 2021-09-30
Opis oferty pracy:

Przedszkole nr 318 „Zielony Zakątek” w Warszawie przy ul. Jana Kochanowskiego 9A zatrudni na czas zastępstwa nauczyciela wychowania przedszkolnego, na pół etatu. Wymagane zgodne kierunkowe wykształcenie.

CV prosimy przesyłać na adres: p318@edu.um.warszawa.pl

Więcej informacji: +48 723 240 959

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.U.UE.L.2016.119.1), informujemy, że: 

 • Administratorem danych osobowych Kandydata do pracy jest Przedszkole nr 318 „Zielony Zakątek” z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kochanowskiego 9A, 01-864 Warszawa
 • We wszelkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych Kandydat może kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iodo@dbfobielany.waw.pl
 • Dane osobowe Kandydata przetwarzane będą w celach związanych z rekrutacją, przy czym podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 221 kodeksu pracy, a także art. 6 ust. 1 lit. f czyli prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych zawartych w CV, które Kandydat dostarczył pracodawcy, a które nie są wyraźnie wymagane przepisami prawa pracy.
 • Pracodawca może udostępnić dane osobowe Kandydata organom władzy publicznej na podstawie przepisów prawa lub podmiotowi dostarczającemu mu obsługi informatycznej.
 • Dane osobowe Kandydata przetwarzane będą przez czas trwania rekrutacji lub przez okres 3 miesięcy od złożenia aplikacji przez Kandydata na potrzeby rekrutacji uzupełniającej.
 • Kandydat ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia danych osobowych w przypadkach określonych w RODO.
 • Kandydatowi przysługuje prawo do sprzeciwu realizowanego na zasadach określonych w RODO.
 • W trakcie przetwarzania danych osobowych Kandydata nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące Kandydata nie będą zapadać wyłącznie automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych jego profili.
 • Jeśli Kandydat uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.
 • Przetwarzanie danych osobowych Kandydata jest niezbędne przeprowadzenia rekrutacji. Kandydat podaje dane osobowe dobrowolnie, ale bez ich bez przetwarzania nie byłoby możliwe przeprowadzenie rekrutacji, a także zatrudnienie.
 •  

  }
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Click to show more