0

aplikacje

id #2396480 10.09.2021

nauczyciel świetlicy szkolnej

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy

Dane adresowe:

Typ: Szkoła podstawowa
Rodzaj placówki: publiczna
Nazwa szkoły/placówki: Szkoła Podstawowa nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Brata Alberta
Nr domu: 46
Kod pocztowy: 05-075
Telefon: 227734204
Email: sp172@edu.um.warszawa.pl

Szczegóły dotyczące oferty:

Przedmiot: pedagogiki pozostałe
Liczba godzin w tygodniu: 26
Wymiar zatrudnienia: Wakat
Data dodania: 2021-09-10
Termin składania dokumentów: 2021-09-19
Opis oferty pracy:

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej w Warszawie /Wesoła/ zatrudni od 20.09.2021 r. w pełnym wymiarze godzin nauczyciela świetlicy szkolnej. 
CV ze zdjęciem proszę przesłać na adres e-mail: sp172@edu.um.warszawa.pl

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych przesłanych przez kandydatów są przetwarzane w celu przeprowadzania przez Administratora procesów rekrutacji na pracowników. Administratorem danych osobowych kandydatów na pracowników jest Szkoła Podstawowa nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej w  Warszawie, z siedzibą: ul.  Brata  Alberta  46, 05-075 Warszawa. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.wesola@edukompetencje.pl Dane  w  zakresie  określonym  przepisami  prawa,  będą  przez  Administratora  przetwarzane  na  podstawie art.  6  ust.  1  lit.  c)  RODO*, tj. obowiązku realizacji wymogów prawa, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO* –w  celu zatrudnienia  wybranych  kandydatów.  Przekazanie  przez  kandydatów  danych wykraczających  poza  zakres  wymagany w ogłoszeniu oznacza wyrażenie zgody na  przetwarzanie  tych  danych  w  rozumieniu  art.  4  ust.  11  RODO*.  Wycofanie  zgody można zrealizować poprzez złożenie stosownej deklaracji do Administratora. Szczegółowe  informacje  dotyczące  przetwarzania  danych  osobowych  osób  składających  aplikacje  do  pracy  w Szkole Podstawowej nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej w Warszawie, są dostępne na stronie internetowej Administratora, pod adresem: https://cloud7d.edupage.org/cloud?z%3A%2FgoS0k%2BhQxoJgpNVTMv9htM86ngkFucOi9Wef8oti0DUuSKk6b3XGeNDsO1%2BNUqO

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Click to show more