0

aplikacje

id #2396449 10.09.2021

Zespół szkół i placówek oświatowych, Nauczyciel świetlicy - oligofrenopedagog

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy

Dane adresowe:

Typ: Zespół szkół i placówek oświatowych
Rodzaj placówki: publiczna
Nazwa szkoły/placówki: Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych
Miejscowość: Legionowo
Ulica: Jagiellońska
Nr domu: 69
Kod pocztowy: 05-120
Telefon: 227742763
Email: sekretariat@pzsips.legionowski.pl

Szczegóły dotyczące oferty:

Przedmiot: oligofrenopedagogika
Liczba godzin w tygodniu: 24
Wymiar zatrudnienia: Wakat
Data dodania: 2021-09-10
Termin składania dokumentów: 2021-09-17
Opis oferty pracy:

OGŁOSZENIE Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, ul. Jagiellońska 69 ogłasza nabór na stanowisko Nauczyciel w świetlicy pełen etat tj. 24/24 (Vacat ) Wymagania wobec kandydatów: 1. Wymagania wobec kandydatów: - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, - oligofrenopedagogika, - mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie, - dobry kontakt z dziećmi, kreatywność, - mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi. 2. Zakres obowiązków: • Zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( DZ. U. z 2019r., poz. 2215 ) • Praca z dziećmi z lekką lub umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami. 3. Rodzaj umowy: • Umowa na czas określony zgodnie z organizacją pracy placówki • wymiar czasu pracy pełny etat tj. 24/24 • wynagrodzenie wg. Karty Nauczyciela 4. Miejsce pracy: Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych, ul. Jagiellońska 69, 05-120 Legionowo 5. Termin rozpoczęcia pracy: po wykonaniu badań lekarskich CV należy składać w sekretariacie Placówki osobiście w godz. 8.00-15.00 bądź e-mailem na adres sekretariar@pzsips.legionowski.pl lub kadry@pzsips.legionowski.pl do 11.06.2021r. do godz. 15.00. Dokumenty aplikacyjne muszą zawierać podpisane odręcznie oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną dla osób przystępujących do naboru na wolne stanowisko pracy – wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej http://bippzsps.powiat-legionowski.pl/pliki/dokument1-2018.pdf lub w Dziale Kadr Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. Termin składania dokumentów: do dnia 17.09.2021r. Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kontakt: 22 774-27-63 Beata Kożuchowska - Spec. ds. kadr i spraw socjalnych.

}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Click to show more