0

aplikacje

id #2396433 10.09.2021

inspektor weterynaryjny

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzyrzeczu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

66-300 Międzyrzecz ul. Zakaszewskiego 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrole w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta pod kątem wymogów wzajemnej zgodności, przemieszczania zwierząt i IRZ,
 • prowadzenie spraw z zakresu wymogów wzajemnej zgodności, przemieszczania zwierząt i IRZ,
 • prowadzenie kontroli i prowadzenie spraw z zakresu dobrostanu zwierząt w miejscu ich przebywania,
 • nadzór nad przestrzeganiem praw zwierząt


Warunki pracy

- praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, w siedzibie i       poza siedzibą urzędu na  terenie powiatu międzyrzeckiego,


- praca przy komputerze,


- prowadzenie pojazdu służbowego do 3,5 t.,


- stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na pierwszym piętrze,


- budynek biurowy nie posiadający wind, podjazdów, odpowiednio dostosowanych    do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,


- narzędzia i materiały pracy- komputer, urządzenia biurowe.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub zootechniczne lub pokrewne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej lub w zakresie wykonywania zawodu lekarza weterynarii lub zootechnika lub na stanowisku pokrewnym

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii ( dotyczy lek.wet.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Egzekucyjnego
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność stosowania prawa weterynaryjnego i jego interpretacji.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumnetu - prawa jazdy,
 • Kopia dokumentu lub oświadczenie potwierdzające prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (dot. lek. wet.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-09-30
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzyrzeczu
  ul. Zakaszewskiego 2
  66-300 Międzyrzecz
  }
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  specjalista laborant - branża medyczna 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Łódź 20.09.2021
  Pracownik produkcji 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 20.09.2021
  Pracownik produkcji - od 3000 netto/msc. 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Lublin 21.09.2021
  Kierownik Działu Kontroli Jakości 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Operator magazynu (k/m) 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more