0

aplikacje

id #2396429 10.09.2021

inspektor nadzoru budowlanego

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tarnobrzegu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor nadzoru budowlanego do spraw inspekcji i orzecznictwa d/s kontroli i orzecznictwa

39-400 Tarnobrzeg ul. 1 Maja 4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie kontroli budów, robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu Prawa budowlanego i KPA
 • Przygotowywanie decyzji i postanowień i innych pism
 • załatwianie skarg i wniosków w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tarnobrzegu
 • inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego


Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa oraz kontrole obiektów budowlanych w terenie.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie budowlane

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
praktyki w zawodzie

pozostałe wymagania niezbędne:

 • uprawnienia budowlane
 • znajomośc ustawy Prawo budowlane i przepisów wykonawczych
 • znajomośc przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i procedur obowiązujących w administracji
 • umiejętnośc obsługi komputera, systemu informatycznego oraz urządzeń biurowych
 • prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • komunikatywność
 • rzetelność
 • umiejętnośc pracy w zespole
 • asertywność
 • systematyczność


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-09-24
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tarnobrzegu
  ul. 1 Maja 4
  39-400 Tarnobrzeg

  pokój nr 22
  }
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Sosnowiec 20.09.2021
  Kierownik Działu Handlowego 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Kierownik zmiany magazynu 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 20.09.2021
  Kierownik Narzędziowni 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 20.09.2021
  Kierownik w Departamencie Komunikacji i Marketingu 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Katowice 21.09.2021
  Kierownik Budowy 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more